Astma påvirker mennesker forskelligt; fra hvilke symptomer de oplever til hvilke triggere som starter et anfald.

Resultatet er at der findes en række forskellige typer af astma, som hjælper med at kategorisere astma.

I denne artikel gennemgår vi de forskellige typer astma og hvad du kan gøre for at behandle og forebygge når det er muligt.

Anstrengelsesudløst astma

Anstrengelsesudløst astma fremprovokeres af fysisk anstrengelse og giver trykken for brystet, åndenød og hoste.

Nogle mennesker vil kun opleve astma og dens symptomer efter deltagelse i motion eller har svært ved at motionere da det forværrer deres symptomer. Dette kan diagnosticeres om anstrengelsesudløst astma. Nogen tror fejlagtigt at denne diagnose betyder at du ikke kan deltage i fysisk aktivitet, men dette er ikke korrekt - faktisk opfordres der i stedet til motion for at hjælpe på det generelle helbred samt opbygge bedre lungekapacitet.

For at kontrollere symptomer kan det være nødvendigt at varme op og bruge din forebyggende inhalator før du begynder at motionere.

Erhvervsbetinget/Arbejdsrelateret astma

Hvis du udvikler astmasymptomer når du er på din arbejdsplads, kan du have erhvervsbetinget astma. Symptomerne vil besværet åndedræt, hvæsen og trykken for brystet.

Der er en række job hvor risikoen for arbejdsastma er højere hos de ansatte, grundet visse typer støv, kemikalier og dampe. Disse job er blandt andet arbejde i et bageri, i sundhedssektoren, arbejde med metal, på en gård, som rengøringspersonale eller frisører.

Kroppen kan til tider udvikle en allergi over for noget fordi den har været udsat for store mængder af det over længere perioder.

Den type astma gør sig gældende for lnagt størstedelen af de som får stillet diagnosen som voksne. Det vil for langt de fleste betyde at de må tage mere fri, arbejde mindre og for nogen er det nødvendigt med et jobskifte.

Delvist kontrolleret astma

Ovenstående typer af astma falder i kategorien med velkontrolleret astma og er forskellig fra delvist kontrolleret astma i at symptomerne er lette at håndtere - dette er ikke tilfældet for delvist kontrolleret astma og ukontrolleret astma.

De som lever med delvist kontrolleret astma vil jævnligt opleve problemer med vejrtrækningen eller have farlige astmaanfald oftere.

Tilstanden skyldes typisk tilstedeværelsen af en anden kronisk sygdom, rygning eller en ineffektiv behandling for astma. Med bedre håndtering, den rigtige støtte og motion kan symptomerne mindskes.

Ukontrolleret astma

Denne svære form for astma er kompliceret at kontrollere og kræver yderligere hjælp fra en specialist og mere kompleks behandling, der desværre ofte resulterer i mere tid på hospitalet.

Det betyder også at almindelige astmamidler såsom binyrebarkhormon (kortikosteroider) ikke virker så godt som for ikke-alvorlig astma. Mere intensiv behandling i form af nebulisatorer, fysioterapi og psykologi kan være nødvendigt.

Sæsonbestemt astma

Du kan have sæsonbestemt astma hvis du kun oplever symptomer på bestemte tidspunkter af året. Er det tilfældet, vil det typisk skyldes en allergisk reaktion til ændringer i vejret som øger mængden af pollen eller mug i luften.

For bedre at kunne kontrollere sin astma kan man kontakte Astma-Allergi Danmark for at finde ud af præcis hvad man reagerer på. Med denne viden i hånden er det meget lettere at forebygge symptomer ved blot at undgå sine triggere.

Natlig astma

Natteastma kan være specielt problematisk, da det kan forstyrre søvnen og efterlade astmatikeren træt og irritabel.

Astmatikere med denne tilstand oplever symptomer når de forsøger at falde i søvn.

Den specifikke årsag kendes ikke, men det menes at hænge sammen med at ligge ned eller blot læne sig tilbage samt udsættelse for støv og eventuelt koldere luft. Brugen af langtidsvirkende og forebyggende medicin fra en inhalator i løbet af dagen kan hjælpe med at begrænse risikoen for natlige astmaanfald.

Acetylsalicylsyreallergi

Acetylsalicylsyre er den aktive ingrediens i en række ikke-steroide anti-inflammatoriske smertestillende (NSAIDs), kendt under blandt andet følgende navne: Aspirin, Kodimagnyl, Magnyl, Hjertemagnyl og Treo med flere.

Problemerne opleves typisk som rhinitis eller næsepolypper opstår i forbindelse med brugen af disse lægemidler, hvilket vil være grundlaget for en evt. diagnose.

Stoffet er syntetisk og kan altså ikke forekomme i naturen.

Har du brug for smertestillende kan du i stedet anvende produkter indeholdende paracetamol, f.eks.: Pinex, Panodil eller Pamol.

Sidste gennemgang:  19-07-2016