Der er mange forskellige triggere som kan føre til et astmaanfald. De er oftest forskellige fra person til person, blandt de som har fået stillet en astmadiagnose.

De mest alvorlige allergiver for personer med astma er de som indåndes og kommer i direkte kontakt med astmatikerens luftveje.

Sådan kan du identificere dine astma-triggere

Hvis du har fået stillet en astmadiagnose vil lægen opfordre dig til at finde ud af hvilke triggere du har og som fører til symptomer for dig.

Når du kender til hvilke allergener og irritanter, der medfører opblusninger af din astma, bliver det lettere at kontrollere dem og planlægge efter at undgå dem.

I nogle tilfælde kender du måske allerede dine triggere eller har let ved at finde ud hvad de er, men nogle kan være sværere at finde.

En måde hvorpå du kan hjælpe dig selv med at finde ud af hvad der giver anfald hos lige netop dig, er det en god ide at have en dagbog over aktiviteter og miljøer du bevæger dig i. Skriv dine symptomer ned sammen med og du vil let kunne danne dig et overblik og genkende eventuelle sammenhænge.

Det er vigtigt at huske på at ikke alle er ens og astmatikere alle vil opleve forskellige reaktioner på nedenstående triggere.

Nogle vil opleve at deres astmasymptomer kun viser sig ved én bestemt trigger; mens andre vil opleve en reaktion på flere forskellige stimuli.

Alkohol

Det rapporteres at omkring 35% af astmatikere oplever forværrede symptomer efter indtagelse af alkohol.

Mange ankoholiske drikke indeholder det naturlige kemikalie kendt som histaminer, hvilket er den samme substans som vores krop producerer under en allergisk reaktion. Indeholder en drikkevare alkohol kan den derfor starte astmasymptomer.

Histaminniveauet kan være specielt højt i rødvin og øl. Alkohol, specielt vine, indeholder desuden ofte konserveringsmidler eller sulfitter, som visse astmatikere er allergiske over for.

 1. Hvad du kan gøre hvis alkohol udløser din astma

Hvis du oplever at alkohol trigger dine astmasymptomer, kan det være en ide at forsøge at undgå det. Det er muligt at du ikke er allergisk over for alle typer alkohol, men at spiritus såsom gin og vodka med lavere mængder histaminer er lettere at tolerere.

Hvis du beslutter dig for at drikke alkohol bør du forberede dig og have din inhalator ved hånden i tilfælde af problemer.

Fødevarer

At spise en sund og velbalanceret diæt er et godt råd som alle bør følge.

Et studie fra Ulm University i Tyskland har first at indtagelsen af større mængder fisk, frugt og grøntsager kan mindske risikoen for at udvikle af astma.

Der er nogle astmatikere som oplever forværrede symptomer efter at have spist grundet en fødevareallergi. Histaminkemikaliet, der frigives som svar på indtagelsen af et allergen kan medføre trykken for brystet, hoste og vejrtrækningsproblemer.

 1. Hvad du kan gøre hvis maden starter et astmaanfald

Du bør ikke helt skære fødevaregrupper fra førend du har talt med din læge eller sygeplejerske, da dette kan kompromittere dit indtag af af vigtige næringsstoffer. Din læge vil måske foreslå en priktest, for at finde ud af hvad ddu er allergisk over for.

Når du har fået resultaterne af din test kan du overveje at ændre diæt og på den måde forbedre dine chancer for at undgå et astmaanfald og samtidig vedligeholde en balanceret kost.

På varedeklarationer vil der være beskrevet hvad produktet indeholder, så du ved præcis hvilke ingredienser der er brugt og kan planlægge din madlavning derefter. På restauranter vil der på menukortet typisk være skrevet hvilke allergener maden kan indeholde og ellers kan man altid spørge personalet.

Motion og sex

Enhver form for fysisk anstrengelse som øger hjerterytmen kan være trigger for et astmaanfald.

Ved motion eller seksuelt samleje bliver vores åndedræt oftest dybere og hurtigere. Vores næse står typisk for at varme luften op før den kommer ned i luftvejene. Når vi er fysisk aktive skifter de fleste fra at trække vejret gennem næsen til i stedet at bruge munden.

Det betyder at luften som kommer ind i vores system er koldere og mere tør.

Astmatikeres luftveje kan være følsomme over for disse ændringer grundet indsnævring af rørene, som gør vejrtrækning besværligt. Nogle mennesker vil opleve anstrengelsesudløst astma som giver alvorlige astmasymptomer efter fysisk aktivitet.

 1. Hvad kan du gøre hvis motion eller sex udløser din astma

Selvom motion kan få nogle astmatikere til at opleve forværrede symptomer bør de ikke undgå det. At introducere fysisk aktivitet sammen med receptpligtig medicin kan forbedre astmasymptomerne.

Der er forbehold du kan tage, der gør det sikkert at nyde motion.

Dette er blandt andet langsom opvarmning og nedvarmning før og efter motion, at være forsigtig når der motioneres udendørs i de kolde måneder eller skifte til en indendørs aktivitet, at have din inhalator med dig ved motion og informere dine motionspartnere om din tilstand.

Du bør derudover være i stand til at nyde et normalt sexliv, selv hvis det er en trigger for din astma. Som altid bør du have din medicin med dig og prøve dig frem med stillinger hvor dit bryst ikke kommer under tryk.

Forurening og røg

Vi er udsat for potentielt farlige substanser når vi indånder forurenet luft og tobaksrøg. Partiklerne kan være specielt skadelige for astmatikere da de kan øge følsomheden over for andre triggere og over længere tid begrænse lungefunktionen.

 1. Hvad man kan gøre ved astma udløst af forurening eller tobaksrøg

Astmatikere som ryger anbefales på det kraftigste at kvitte smøgerne, da det kan reducere lungekapaciteten og øger risikoen for dødelige astmaanfald. Hvis du ikke ryger bør du i stedet undgå at opholde dig i nærheden af de som gør, specielt i indelukkede områder.

Det kan være svært at undgå luftforurening, da det ikke er noget man kan påvirke direkte, men det er muligt at forsøge at undgå udsættelsen herfor.

Hvis du har fundet ud af at luftforurening kan udløse din astma kan du undersøge luftforureningen jævnligt og planlægge din hverdag efter det.

På dage med høj forurening er det vigtigt at du har din anfaldsmedicin med dig, begrænser tiden brugt udendørs, undgår tung trafik og at du holder vinduer og døre lukket.

Pollen

Pollen frigivis i atmosfæren af planter, træer og ukrudt og består af proteiner som de fleste ikke reagerer på.

Men, en ud af fem mennesker vil have en hyperaktiv reaktion på pollen, hvilket får histaminer til at frigives i deres system og dermed giver symptomer såsom kløende øjne, løbende næse og nysen.

 1. Hvad kan man gøre hvis pollen udløser astma?

Du er måske ikke allergisk over for alle typer pollen, hvilket kan betyder at din høfeber kommer og går med sæsonerne. Holder du en dagbog over dine aktiviteter og symptomer kan det hjælpe med at identificere hvilke pollen du reagerer på.

For at mindske dine symptomer bør du holde vinduer og døre lukket mens du er indendørs, gå i bad og skifte når du kommer ind, holde øje med pollenvarslingerne fra Astma-Allergi Danmark og justere dine planlagte udendørsaktiviteter derefter.

Skimmelsvamp

Heldigvis et problem som bliver mindre og mindre udbredt, men der findes stadig boliger som grundet kulde og fugt i aldrende bygninger og badeværelser med dårlig ventilation.

Skimmelsvamp trives i fugtige miljøer og findes ofte i vindueskarme, bag tapeter og fliser hvor der kan samle sig fugt.

Svampesporer er for små til at vi kan se dem og findes i luften, hvilket gør at vi kommer til indånde dem. Proteinerne i sporerne kan til tider give uønskede allergiske reaktioner og forværre astmasymptomer.

 1. Hvad du kan gøre hvis skimmelsvamp trigger din astma

Det kan være en fordel at forsøge at idenficere hvilke typer mug og skimmelsvamp som udløser dine astmasymptomer, således at du så vidt muligt kan undgå dem.

Luft ud ved at åbne vinduerne og kontroller jævnligt om der skulle være begyndende skimmelsvamp og få det behandlet hvis du finder noget. Lad ikke nedfaldne blade få lov at ophobe sig i haven, da det er den bedste sted for svampen at gro.

Husstøvmider

Husstøvmider finder deres hjem i vores tæpper og bløde møbler, så de er stort set umulige at undgå. Mange astmatikere har en tendens til at opleve forværrede symptomer når de kommer i kontakt med dem og deres afføring.

 1. Hvad du kan gøre hvis husstøvmider trigger din astma

Husstøvmider er uundgåelige og hvis du er allergisk over for dem er det bedste råd at holde din astma under kontrol. Sørg for at følge din normale behandling som udarbejdet sammen med din læge.

Der findes ikke beviser for at brugen af pesticider, jævnlig støvsugning eller brugen af luftfiltre hjælper med at mindske risikoen for at komme i kontakt med husstøvmider.

Hvis du har problemer med at kontrollere dine astmasymptomer og tror at det kan skyldes husstøvmider bør du tage kontakt til din praktiserende læge for nærmere hjælp og rådgivning.

Kæledyr

Dyreallergi kan udvikles når som helst i livet, selv hvis vi har boet med det samme kæledyr i en årrække kan allergien stadig udvikle sig meget pludseligt.

Berøring eller indånding af skæl, spyt, afføring eller urin kan alle give anledning til astmasymptomer.

 1. Hvad kan du gøre hvis dyr trigger din astma

At identificere en dyreallergi er typisk ret let da symptomerne oftest opstår i det øjeblik du kommer i kontakt med dyret. En priktest bruges af lægen til at bekræfte allergien.

De som ikke ejer kæledyr har det nemt og skal kun tænke på ikke at komme i kontakt med dyr. Skal man i kontakt med dyr eller opholde sig i et hjem hvor de er, kan man tage antihistaminer på forhånd for at mindske eller forhindre symptomer.

Hvis du bor med et kæledyr og de forværrer din astma er der nogle ting du kan gøre for at begrænse dine symptomer:

Hold kæledyrene ude af dit soveværrelse, få en anden til at gøre rent hvor dit kæledyr bor og sover og få deres pels plejet/børstet af en anden med jævnlige mellemrum.

Vejret

Op til 75% af astmatikere menes at opleve at deres symptomer ændrer sig eller forværres i forbindelse med ændringer i vejret.

De forskellige typer vejr som kan forværre astmasymptomer er blandt andet: kold luft, fugtige omgivelser, blæst, regn, lyn, lufttryk og varme.

Folk som lever med astma har en tendens til at have følsomme luftveje og selv de mindste ændringer i luften kan derfor påvirke deres evne til at trække vejret. Pludselige ændringer i vejret kan også give astmasymptomer.

 1. Hvad kan du gøre hvis vejret trigger din astma

Det er naturligvis ikke muligt at kontrollere vejret - men du kan forberede dig på det.

Følger du din behandling som instrueret af lægen, tager til dine kontrolbesøg og holder øje med vejrudsigten for dit lokalområde bliver symptomerne lettere at håndtere.

En af de største syndere når det kommer til at udløse astmasymptomer er kold luft. Ved indånding kan de ekstreme temperaturforskelle have en omgående negativ virkning på luftvejene og de kan opleve spasmer.

Der er forbehold du kan tage for at mindske risikoen for et alvorligt astmaanfald i koldt vejr.

Sørg for at holde dig varm og tør, brug din forebyggende inhalator som foreskrevet og hav din anfaldsmedicin med dig hvorend du går. Vikl et halstørklæde løst omkring næse og mund for at hjælpe med at varme luften før du ånder ind og forsøg at trække vejret gennem næsen.

Følelser

I tider med meget stress, vrede, glæde eller sorg kan alle disse hver især få din astma til at blusse op. Dette kan påvirke alle når som helst, men dette er mindre almindeligt hvis du holder din astma under kontrol.

Når vi oplever ændringer i følelser vil vores vejrtrækning typisk også ændres så vi holder op med at bruge vores næse og tager kortere eller længere åndedræt.

Astmatikeres følsomme luftveje vil måske reagere skidt på denne ændring og give trykken for brystet eller åndenød.

 1. Hvad kan du gøre hvis stærke følelser fremkalder din astma

At opleve følelser er ganske normalt og at kontrollere dem en umulig opgave. Det bedste forsvar mod dette når det kommer til astma er at holde den under kontrol så godt som muligt.

Sørg for at du kommer til jævnlig kontrol hos din læger og tager din medicin som foreskrevet.

Sygdom

Forkølelse, influenza eller anden sygdom kan give yderlige problemer for astmatikere.

Infektioner som påvirker luftvejene, f.eks. forkølelse eller influenza, øger mængden af inflammatoriske proteiner i luftvejene. Dette kan gøre det endnu mere besværligt at ånde og potentielt føre til et astmaanfald.

 1. Hvad du kan gøre ved forkølelse eller influenza

Du kan ikke kontrollere om eller hvornår du bliver syg, men du kan sørge for at holde dig så sund som muligt og mindske risikoen.

Vask jævnligt hænder, spis sundt, motioner, sov godt og sørg for at få dine vaccinationer i tide.

Overvejer du at bruge medicin mod forkølelse, hoste eller influenza bør du tale med din læge først for at sikre at der ikke er eventuelle interaktioner mellem produkterne.

Kvindelige kønshormoner

Mængden af kvindelige kønshormoner varierer gennem hele deres liv for at kontrollere puberteten, fertiliteten og graviditen. For nogle kvinder med astma kan disse udsving give ændringer i symptomer.

Forbindelsen mellem de to er endnu ikke helt fastlagt, men det menes at være ændringer i hormonerne der fremprovokerer et inflammatorisk svar på infektionen.

 1. Hvad du kan gøre hvis hormoner påvirker din astma

Alle kvinder oplever en naturlig ændring i deres hormoner. Til tider ændrer hormonniveauet sig og giver en forbedring af symptomer, men det kan også forværre dem.

For at mindske risikoen for et astmaanfald fremprovokeret af dine hormoner, bør du; holde din astma under kontrol ved brug af medicin som anbefalet af din læge, sørge for at bruge dem korrekt og huske at tage til lægen til jævnlig kontrol.

Sidste gennemgang:  19-07-2016