Astmasymptomer skyldes inflammation i rørere der transporterer luft ned i vores lunger, kendt som bronkier.

Når kroppen kommer i kontakt med en trigger såsom et allergen, infektion eller miljømæssig stimulant kan luftvejene blive irriteret og inflammeret, hvilket fører til begrænset vejrtrækning.

De stærkt begrænsede luftveje kan hermed give symptomer såsom åndenød, hoste, hvæsen og trykken på brystet.

Hvad er årsagen til astma?

Den direkte årsag til astma er endnu ikke helt forstået. Der findes forskellige teorier som sammenkæder både genetik og vores miljø. Forskning har vist at risikoen for at udvikle astma øges hvis:

  • du har astma i familien
  • du har fået stillet en eksem-diagnose
  • du blev født for tidligt og brugte respirator
  • din mor ryger under graviditet
  • du havde en lav fødselsvægt
  • eller du blev udsat for passiv rygning som barn.

Op til de 15 år er unge drenge mere tilbøjelige til at udvikle sygdommen en unge piger.

Efter puberteten er det mestendels unge kvinder som oplever sygdommen, som her oftest tilskrives ændringer i hormonerne omkring overgangsalderen.

Astma forekommer når en person med en genetisk prædisposition for sygdommen kommer i kontakt med en allergisk trigger, som fører til blokering/begrænsning af luftvejene.

Verdenssundhedsorganisation (WHO) estimerer at følsomheden over for astma halvt skyldes genetik og halvt grundet miljømæssige faktorer.

Miljø og astma

Hvor vi bor og ikke mindst hvordan vi bor har en indflydelse på risikoen for at udvikly astma.

Astma er en yderst almindelig sygdom i vestlige samfund hvor det fortsætter med blive et større og større problem.

En kombination af både indendørs og udendørs miljøfaktorer kan spille ind i forhold til allergiske astmareaktioner. Disse kan være luftforurening, dyrehår, støvmider, røg og mug.

Opmærksomhed på miljøfaktorer er vigtigt når vi ser på at forbedre astmatikeres helbred.

Forskning foreslår at astma er mindre almindeligt i områder uden for byerne, hvor børn mere jævnligt kommer i kontakt med gårdens dyr og parasitter.

Fundene understøtter hypotesen om at hygiejne spiller en rolle og at udsættelse for en lang række mikroorganismer i barndommen har en positiv virkning på barnets immunitet over for astma og andre allergiske sygdomme.

Genetik og astma

Vores forståelse af astma og kroppens genetiske sammensætning forbedrer sig år for år.

Der er fortsat studier i vores gener (Genome Wide Association Studies - GWAS) som kigger på sammenhængen mellem genetik og astma. Studierne arbejder på at identificere specifikke gener som øger en persons risiko for at udvikle sygdommen.

Nogle familier kan have en meget stærk tilstedeværelse af astma. Dette kan skyldes forældrene som videregiver astma til deres børn. Da vores gener spiller en kæmpe rolle i udviklingen af astma kan du være prædisponeret for astma ved fødslen.

Indtil nu har man fundet omkring 100 gener som man kan forbinde til sygdommen.

Generne kategoriseres efter: om de er mere tilbøjelige; om de forværrer tilstanden; om de har indflydelse på effektiviteten af behandlinger; eller om de ændrer lungefunktionen eller immunforsvarets reaktion.

Hvad kan forværre astmasymptomer?

Det er vigtigt at forsøge holde din astma under kontrol for at minimere risikoen for et astmaanfald som potentielt fører til at skulle bruge tid på hospitalet.

Astmasymptomer vil ofte forværres hvis du ikke tager din medicin som foreskrevet. Specielt bør du bruge din forebyggende medicin som beskrevet af din læge. Jævnligt brug hjælper din krop med at håndtere dens mest øjeblikkelige reaktion til farlige allergener.

Hvis du ikke dukker op til dine aftaler hos lægen, kan det have alvorlige konsekvenser dit helbred.

Bestil tid hos lægen eller din specialist og få tilset din astma giver dig muligheden for at tale med lægen om hvorledes din astma påvirker dig og din dagligdag. Det giver ligeledes mulighed for lægen for at gennemgå din medicin og sikre sig at du får den rigtige behandling for din tilstand.

De som lever med astma kan også af deres læge blive opfordret til at vedligeholde en sund vægt, da overvægt er blevet kædet sammen med en øgning i astmasymptomer.

Kan man forhindre udviklingen af astma?

Uheldigvis er det i øjeblikket ikke muligt forhindre udviklingen af astma.

Hvis du er prædisponeret grundet dine gener og du kommer i kontakt med en substans som kan give en allergisk reaktion (også kaldet immunologisk hyperreaktiv reaktion), er det meget sandsynligt at du vil stillet en astmadiagnose.

Gennem årene kan din astma måske forbedre sig eller forværres af en række forskellige årsager.

Du kan øge dine chancer for at leve et symptomfrit liv længere hvis du passer godt på dig selv. Dette indebærer et ansvar for dit eget helbred i form af at holde dig synd, forebygge sygdom når det er muligt, tage din medicin som instrueret af lægen, få hjælp til et rygestop om nødvendigt, tag til lægen jævnligt for kontrol samt at få din influenza-vaccine når den bliver tilbudt.

Gennem en kombination af astmamedicin og bevidsthed om dine omgivelser kan hjælpe med at håndtere din astma på sikker vis.

Sidste gennemgang:  19-07-2016