Juni måned bliver travl både for europæisk sport og politik. EM 2016 starter i morgen og med mere end 24 nationer bliver det den største nogensinde.

En af de ting, som har fyldt meget i medierne de sidste to måneder er Brexit - Englands afstemning om hvorvidt de fortsat skal være medlem af den europæiske union - finder sted om to uger.

Siden EU er det helt store emne for tiden, tænkte vi at det kunne være interessant at have en lille konkurrence selv. Derfor har vi i løbet af den sidste uges tid haft travlt med at sammensætte: Europamesterskaber i Sundhed.

Hvad har vi kigget på?

Vi har kigget på en lang række måleenheder for de europæiske lande og samlet data fra en række kilder, heriblandt WHO, OECD, IMHE og Indexmundi.

Vi har blandt andet kigget på:

 • Sundhedsudgifter pr. indbygger
 • Hospitalssenge pr. indbygger
 • Antal læger pr. indbygger
 • Forventet levetid
 • Fedme i procent
 • Overvægt i procent
 • Daglige rygere i procent
 • Alkoholforbrug i hele liter ren alkohol pr. person om året (ud fra WHO’s estimater baseret på tal for 2015, udregnet fra tidligere trends)
 • Koncentration af PM 2.5 som vores måleenhed for forurening. (Dette indikerer mængden af atmosfærisk støv/partikler i luften i byerne, som kan sætte i luftvejene og føre til infektioner og andre sygdomme.)


Her er hvad vi fandt:

TREATED - Euro 16 Health Winners And Losers Jun 16 Proof2 (1)

Vinderne

 • Luxembourg og Monaco topper når det kommer til sundhedsvæsenets tilgængelighed. I Luxembourg bruges der gennemsnitligt $6518 pr. person, mens Monaco har det højeste antal hospitalssenge og læger pr. indbygger i det kontinentale Europa.
 • Monaco ligger ligeledes øverst når det kommer til forventet levetid fra fødslen, men et imponerende gennemsnit på 89,57 år. Vi kan kun antage at der er en sammenhæng mellem sundhedsvæsnets tilgængelighed og velstand hjælper Monaco med at score så højt.
 • Andorra har både det laveste andel fede og overvægtige, hvilket til dels kan skyldes adgangen til naturlige råvarer, livsstil og igen, relativt velstående befolkning.
 • Sverige har en den laveste score (5,9) i vores måling af luftforurening (koncentration af PM2.5 i byområder).
 • island har den laveste andel af daglige rygere på kun 16,1%; dette er et eksempel på at et håndhævet forbud mod rygning indendøre virker. Før forbudet trådte i kraft i 2007, var antallet af islandske rygere meget højere ifølge OECD, på omkring 19-20%.
 • Turkiet, et land med en hovedsagligt islamisk kultur, har det laveste forbrug af alkohol med kun 2,4 liter om året pr. person.

Vi har udviklet et pointsystem, som tager højde for de forskellige måleenheder, hvor vi har tildelt et point til det land som klarede sig bedst, to point til det næstbedste osv.

 • Landet med den laveste score, på tværs af alle parametrene, og dermed vores vinder, er Norge.
 • Schweiz er på en tæt andenplads og Sverige en tredjeplads.

Samtlige resultater kan ses nederst i artiklen her, sammen med en liste over vores kilder.

Taberne

 • Albanien, en af de fattigste nationerne på kontinentet, klarede sig dårligst når de kommer til ressourcer, med det laveste gennemsnitlige forbrug på sundhedsvæsnet og læger pr. indbygger.
 • Andorra har det færreste antal hospitalssenge pr. indbygger. Men, i tilfældet med Andorra kan dette skyldes at de simpelthen ikke har brug for det. Deres lave antal overvægtige og fede kan være en del af årsagen hertil.
 • Ukraine har den laveste gennemsnitslevealder på 69,14, hele 20 år lavere end Monaco på førstepladsen. Kort levealder er et problem som har været endemisk i mange tidligere sovjet-lande, heriblandt Moldova, Hviderusland og Rusland, mange som typisk også har et højt alkoholforbrug. Mange andre faktorer spiller ind, såsom høj spædbarnsdødelighed, lav økonomisk opbakning til offentlige sundhedsinstitutioner og en høj andel af infektiøse sygdomme citeres som en medvirkende faktorer.
 • Moldova har det højeste forbrug af alkohol, omkring syv gange så meget som Turkiet.
 • Grækenland er landet med flest rygere. Hele 42,4% af den græske befolkning over 15 år ryger dagligt.
 • Malta er det mest fede land, med hele 28,3% af befolkningen med en BMI over 30, men Island var landet med flest overvægtige, hele 67,1% af islændinge havde således en BMI over 25.
 • Bosnien-Hercegovina havde den højeste forurening, med en score for koncentration af PM2.5 på 56.

Sammenlagt:

 • Turkiet havde den laveste score på tværs af alle parametre.
 • Montenegro og Rusland lå sammenlagt på henholdsvis en anden- og tredjenederst.

Hvad fortæller resultaterne os?

Den tilsyneladende åbenlyse sammenhæng mellem et højt alkoholforbrug og lav gennemsnitslevealder, er nok det mest interessante vi fandt. Og det kan ikke rigtig komme som nogen overraskelse. Som vi ved kan et overdrevent alkoholforbrug medføre en lang række fysiske (hjerte-karsygdom, kræft, leversygdom) og mentale (depression) sundhedsproblemer.

Hvor rige landets indbyggere var og indflydelsen på gennemsnitslevealderen var ligeledes ikke til at undgå. I typiske rige lande, såsom Monaco, Andorra og Schweiz, var gennemsnitslevealderen væsentlig højere.

Ydermere kan vi se at Andorra og Schweiz også på overvægt og fedme scorer lavt (godt), hvilket ligeledes foreslår at der også her er en sammenhæng med velstand. Der var desværre ikke BMI-data tilgængelig for Monaco, som kunne have været interessant at analysere.

Hvordan klarede Danmark sig?

TREATED - Euro 16 Health Winners And Losers Jun 16 UK (1)

 • Alt i alt lå Danmark på en 8. plads.
 • For landet der ligger på en ottendeplads på gennemsnitsomkostninger og samlet, så scorer Danmark meget lavt på hospitalssenge pr. 100.000 indbyggere, helt nede på 34. plads. Heldigvis ligger vi bedre når det kommer til antallet af læger, hvor vi scorer en 15. plads med 362 læger pr. 100.000 indbyggere.
 • På mange måder er Danmark et gennemsnitsland, i forhold til de udvalgte parametre, men det er værd at lægge mærke til at vores restriktive rygepolitikker har virket, og at vi sammenlignet med resten af Europa klarer os rigtig godt; kun 0,9 procentpoint bag Island på førstepladsen med 17% af befolkningen over 15 som ryger dagligt. Herfra er der yderligere 2,2 procentpoint ned til England med 19,2%.

For at opsummere, selvom Danmark klarer sig godt i forhold til rygning, er der stadig en lang række områder som kan forbedres før vi kan kalde os den sundeste spiller i Europa.

Det største problem hos det danske sundhedsvæsen ser ud til at være antallet af sengepladser, et problem som man har kendt til siden 2008, hvor et af regeringen nedsat ekspertudvalg fremlagde sin kritik. Modargumentet var her at man klarede langt flere behandlinger ambulant og altså slap for den lange indlæggelse. En løsning som Centerchef Lisbeth Kallestrup fra Aarhus Universitetshospital i sin tid udtalte til Mandag Morgen var den foretrukne for patienterne.

Samlet resultat, alle lande

Herunder finder alle resultaterne fra vores undersøgelse. Alle tal er de mest opdaterede data tilgængeligt. Bedste og dårligste resultat er markeret med fed. Monaco, som ikke har data for fedme og overvægt, er ekskluderet fra nedenstående tabel.

Land Sundheds-udgifter ($ pr. indbygger) Hospitals-senge pr. 100.000 indb. Læger pr. 100.000 indb. Forventet levealder Andel af fede (BMI >30) Andel af overvægtige (BMI 25-29,9) Årlig koncen-tration af PM2.5 i byer Daglige rygere (%) Alkohol-forbrug (liter pr. person pr. år, WHO estimat) Sammen-lagt position
Norge 6308 386 431 81,6 18,6 52,9 9,1 22,2 7 1
Schweiz 6187 468 404 82,39 17,7 48,2 12,6 23,2 10,4 2
Sverige 4244 259 401 81,89 19,3 52,1 5,9 20,6 8,7 3
Østrig 4885 765 499 80,17 18 51,2 17,2 35,1 8,5 4
Holland 5601 466 329 81,12 14,3 49 14,9 24,8 9,6 5
Italien 3126 342 390 82,03 18,2 49,8 18,6 23,8 6,1 6
Frankrig 4334 648 322 81,66 19,5 49,2 12,7 27,6 11,6 7
Danmark 4552 307 362 79,09 19,8 51,9 10,5 17 10,2 8
Andorra 3338 254 316 82,65 8,9 35,7 10,5 32,5 9,1 9
Tyskland 4812 828 405 80,44 22,2 56,7 14,5 30,3 10,6 10
Belgien 4526 623 295 79,92 20,9 52,6 16 23,1 10,8 11
Spanien 2846 297 381 81,47 20,7 54,4 10 29,1 10,6 12
Island 3646 317 361 81,22 27,9 67,1 7,7 16,1 6,9 13
Finland 3604 486 302 79,69 21,7 56,4 7,1 20,8 11,9 14
Luxembourg 6518 493 286 80,01 24,9 51,3 16,6 23,6 11,2 15
Hviderusland 1081 1105 394 72,15 11,8 44,7 18,1 26,8 17,1 16
Grækenland 2513 476 623 80,3 19,4 61,3 12,7 42,4 9,3 17
Irland 3867 276 278 80,56 22,7 58,4 10 22,1 10,9 18
Malta 2652 467 366 80,11 28,3 66 14,5 25 7,2 19
Portugal 2508 340 426 79,01 22,3 59,2 9,6 22,2 12,5 19
Albanien 539 289 128 77,96 10,2 51 17,1 29,1 6,6 21
Bulgarien 1213 682 398 74,33 18,6 54,3 30,5 35 11,3 22
Estland 1453 501 328 74,07 22,8 57 8,5 32,3 9,4 23
Slovenien 2595 455 263 77,83 21 58,8 19,4 20,2 10,9 24
Tjekkiet 1982 646 369 78,31 19,4 57,9 20,9 33,1 14,1 24
Storbrittanien 3311 276 281 80,42 25 61,8 12,5 19,2 12 26
Cypern 2197 342 322 80,5 24,1 59,6 17,2 33,2 9,1 27
Lituaen 1579 728 428 75,98 21,8 60,2 19,5 29,4 16,2 28
Polen 1551 650 221 76,65 19,8 56,8 25,8 27,9 11,5 29
Ukraine 687 880 350 69,14 20,5 58,3 17 30 11,8 30
Slovakiet 2147 580 300 76,69 20 58,1 20,3 28,2 12,5 30
Moldova 553 620 298 70,12 21,6 52,6 17,1 24,2 17,4 32
Letland 1310 580 319 73,44 22,1 56,4 20,2 35,3 10,6 33
Romænien 988 627 248 74,69 19,4 55,4 20,4 29,5 12,9 34
Serbien 987 565 310 75,02 18 53,1 21,5 41,6 12,9 35
Kroatien 1517 586 303 76,41 19,9 58,3 20,5 36,4 11,7 36
Ungarn 1839 704 321 75,46 23,4 60,2 22,9 28,2 12,4 37
Bosnien-Hercegovina 928 350 188 76,33 18,1 54,6 56 38,3 7,5 38
Rusland 1587 818 239 70,16 22,8 57,1 17,1 39,1 14,5 39
Montenegro 926 396 215 74,76 21,9 58,6 24,3 31 11,5 40
Turkiet 1053 266 176 73,29 27,6 65 35,7 25,5 2,4 41

Kilder:

http://www.euro.who.int/en/countries
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=al&v=26
http://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_country.jsp
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/may/29/how-obese-is-the-uk-obesity-rates-compare-other-countries
http://apps.who.int/gho/data/node.main.152?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-a-viz?lang=en
http://apps.who.int/gho/data/view.main.1805?lang=en
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/mco.pdf
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/mne.pdf
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/tkm.pdf
http://www.tobaccoatlas.org/country-data/cyprus/
http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-5-viz?lang=en
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#
http://www.indexmundi.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/weight-of-the-world.jpg
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A904?lang=en
http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2226.html