Lægemiddelstyrrelsen oplyser i dag at kvinder, som ønsker at bruge enten Levodonna eller Norlevo som nødprævention, skal være opmærksomme på at virkningen kan nedsættes ved samtidig brug af medicin. Se listen herunder:

  • Lægemidler til behandling af epilepsi, fx barbiturater (Fenemal), primidon, phenytoin eller carbamazepin
  • Lægemidler til behandling af tuberkulose, fx rifampicin, rifabutin
  • Lægemidler til behandling af HIV, fx ritonavir, efavirenz
  • Lægemidler til behandling af svamp, fx griseofulvin
  • Naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum)

Så snart der udsendes nye indlægssedler vil de blive opdateret her hos Treated.com.

Læs hele nyheden hos Lægemiddelstyrrelsen.