Sygdomsforekomst på verdensplan - del 4

Vores serie om globale sundhedstrends startede sidste år i december, med et kig på fremtidig forekomst af hjertekarsygdom, diabetes samt virale tilstande såsom hepatitis, HIV og malaria; i marts i år tog vi et kig på de kommende årtiers udsigt, i forhold til astma og psoriasis; og i sidste uge, undersøgte vi hvorledes aldersrelaterede tilstande, såsom demens og synshandikap, vil påvirke menneskeheden i det 21. århundrede.

I dette fjerde og sidste indlæg i serien, tager vi et kig på trends for seksuelt overførte infektioner såsom klamydia og gonoré.

Derudover kigger vi nærmere på hvorvidt erektil dysfunktion vil blive mere eller mindre almindeligt i de kommende år.

 

Hvor almindelige bliver kønssygdomme i år 2050?

At anslå forekomsten af kønssygdomme i fremtiden er svært; ikke mindst fordi antallet af tilfælde er steget og faldet som det er i det forudgående årtier.

De seneste tal fra Statens Serum Institut rapporterer (igen) om en stigning i forekomsten. Dette har ført til en opfordring fra dem, om at bruge flere kræfter på forebyggelse, specielt blandt unge mænd og kvinder i alderen 15-24 år.

Antallet af klamydiatilfælde var i 2016 på 34.132. Dette tal inkluderer ikke personer som er blevet undersøgt hos private laboratorier, f.eks. med en hjemmetest.

Det er ikke kun i Danmark at tallene for kønssygdomme udvikler sig i den forkerte retning. Antallet af klamydiadiagnoser i England nåede op på 211.372 i 2013. Der skete et lille fald til 202.451 i 2015 efterfulgt af en let stigning til 202.546 i 2016.

(Ligeledes for Storbritannien) Siden 2012 er gonoré gået fra 26.880 tilfælde til hele 36.244 i 2016.

Mellem 2012 og 2016 er syfilis diagnoser næsten fordoblet, fra 3.001 til 5.920.

I England har man skiftet metode til at måle forekomsten af kønssygdomme, så tal fra 2012 og frem er svære at sammenligne med tidligere år.

Det samme er sket i Danmark: Indtil 2015 målte man på antallet af analyser der blev foretaget, et tal som er væsentligt højere end den nye MiBa-metode, som har kørt siden 2010. Med MiBa måler man på antallet af undersøgte personer, ikke blot analyser. Det betyder at positiv-raten er noget højere, (9% for den gamle metode og 12,3% for MiBa i 2015), men antallet af positive klamydiaprøver har været sammenlignelige.

I USA har forekomsten været stødt stigende siden 1984, hvor man begyndte at overvåge data. Der var 1,5 millioner tilfælde i 2015, hvilket svarer til en incidens på 478,8 personer pr. 100.000 (til sammenligning var incidensen for klamydia i Danmark 558 i 2015, og 594 pr. 100.000 indbyggere i 2016).

Gonoré var i USA på sit højeste i midten af 1970'erne (464,1 pr. 100.000), men faldt til sit laveste i 2009 (98,1 pr. 100.000). Siden da har der været en stødt stigning til 123,9 pr. 100.000 i 2015.

Siden man begyndte at indsamle data, var syfilis i USA på sit højeste i 1943 (447 tilfælde pr. 100.000), men er ligeledes faldet i årtierne efter; så lavt som 11,2 pr. 100.000 i 2000 og 2005. Endnu engang har man set en stigning, op til 23,4 i år 2015.

På verdensplan, estimerer Verdenssundhedsorganisationen (WHO) at der er mere end 131 millioner klamydiainfektioner om året, 78 millioner gonoréinfektioner og 5,6 millioner tilfælde af syfilis.

Disse tre kønssygdomme kan alle behandles med antibiotika; men hvor godt og hvor længe vi kan blive ved med at behandle, med de antibiotika vi i øjeblikket har til rådighed, er uvist. Som vi tidligere har været inde på, så har gonoré evnen til hurtigt at udvikle resistens overfor antibiotika. Resistens i syfilis og klamydia er ikke almindeligt, men som WHO påpeger, så findes det.

Det er svært at vide, om og hvor meget det påvirke personer med bakterielle sexsygdomme - eller andre bakterielle infektioner med resistens - i de kommende årtier.

"Superbugs" med alle slags resistens over for antibiotika kan være årsag til op til 10 millioner dødsfald om året i år 2050, ifølge en rapport

Forskning i ny antibiotika er i gang, og dens succes vil uden tvivl spille en vigtig rolle, i forhold til hvor lette kønssygdomme er at behandle. Nu og i de kommende år, vil bevaring af de antibiotika vi har, være meget vigtigt. Dertil kommer at opmærksomhed på og information om disse tilstande og ikke mindst sikker sex, være ekstremt vigtig for fremtidig forekomst af kønssygdomme.

 

Hvor almindeligt vil impotens være i år 2050?

At forudse hvor almindeligt impotens vil være om 35 år er, som du måske kunne forvente, ligeledes en svær øvelse af en række årsager; det skyldes i stor grad at det er svært, med nogen form for sikkerhed, at sige hvor almindeligt det er lige nu.

Impotens kan være akut eller kronisk og mange mænd, som oplever tilstanden i korte perioder søger måske ikke behandling; så nogle sager vil gå helt ubemærket. I andre tilfælde, hvor tilstanden er kronisk, vil mange mænd være uvillige til at gå til lægen med problemet og søger derfor ikke behandling.

NHS estimerer at erektil dysfunktion påvirker halvdelen af alle mænd over 40 på den ene eller anden vis. En rapport fra 2013 anslår at kun én ud af hver fjerde mænd med en nylig diagnose for impotens er under 40 år.

Når vi tager dette i betragtning, så er det naturligt at antage en stigning i forekomsten af impotens, grundet befolkningens stigende gennemsnitsalder: Danmarks Statistik estimerer at der i 2017 er 1.455.767 danske mænd over 40 år. De anslår at dette tal vil stige til 1.669.708 i år 2050.

Vi bør også tage højde for forekomsten af andre faktorer i forhold til impotens, såsom overvægt og diabetes, som er i fremgang.

Uover de produkter som allerede er på markedet, så er der andre orale og topiske behandlinger (til udvortes brug) under udvikling. Uprima og Topiglan er eksempler på lægemidler, som der i øjeblikket forskes mere i.

Men andre muligheder undersøges, f.eks. stamcellebehandling af impotens og genterapi, som rapporteret af WebMD. Idéen er at denne form for behandling fremskynder dannelsen af visse proteiner i kropppen: Proteiner som ikke virker som de skal, hos mænd som påvirkes af impotens. Denne form for behandling er i de meget tidligere stadier, men har vist lovende resultater i kliniske forsøg.

Vi har tidligere talt om, at der er flere faktorer, som spiller ind i forhold til impotens, både fysiske og psykiske. Hvis vi sætter behandlingen til side et øjebliket; desto mere vi lærer om disse faktorer, desto lettere bliver det for mænd med erektionsproblemer at håndtere og forebygge erektil dysfunktion.

 

Læs here serien:

Indlæg 1: Hjertekarsygdom, diabetes, hepatitis, HIV, malaria

Indlæg 2: Astma, psoriasis

Indlæg 3: Demens, synshandikap