Sikkert
Registeret EU apotek
Gratis ekspres fragt
Elektronisk recept

Lisinopril

Lisinopril

Lisinopril er en pille produceret af Almus, som bruges til behandling af højt blodtryk. Det er den generiske udgave af Cardiostad i Danmark og Zestril i udlandet.

At få adgang til den receptpligtige medicin du har brug for, behøver ikke være besværligt eller tidskrævende. Køb medicin online gennem vores sikre service, som giver dig mulighed for konsultation med en læge, og få medicinen leveret direkte til din dør.

+500 anmeldelser på Trustpilot
Lisinopril tabletter2,5mg

Den laveste dosis på 2,5mg gives ofte til de der kommer sig over hjertestop. Én pille dagligt.

+ Gratis ekspres fragt
Din bestilling er først bindende, når vi har bekræftet din ordre.
Lisinopril tabletter5mg

Denne dosis indeholder 5mg lisinopril. Gives ved behandling af forhøjet blodtryk som følge af hjertestop. Én pille dagligt.

+ Gratis ekspres fragt
Din bestilling er først bindende, når vi har bekræftet din ordre.
Lisinopril tabletter10mg

Startdosis er 10mg for de fleste patienter med forhøjet blodtryk. Én pille dagligt.

+ Gratis ekspres fragt
Din bestilling er først bindende, når vi har bekræftet din ordre.
Lisinopril tabletter20mg

Efter en periode kan lægen vælge at forhøje dosis til 20mg om dagen. Følg lægens vejledning.

+ Gratis ekspres fragt
Din bestilling er først bindende, når vi har bekræftet din ordre.
Bestil nu og modtag varen fredag d. 29. oktober.

Lisinopril er en pille produceret af Almus, som bruges til behandling af højt blodtryk. Det er den generiske udgave af Cardiostad i Danmark og Zestril i udlandet.

At få adgang til den receptpligtige medicin du har brug for, behøver ikke være besværligt eller tidskrævende. Køb medicin online gennem vores sikre service, som giver dig mulighed for konsultation med en læge, og få medicinen leveret direkte til din dør.

Beskrivelse

Covid-19 medicin:

Lægemiddelstyrelsen har godkendt denne medicin til brug i forsøg med behandling af SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Hvis du har en bekræftet diagnose af COVID-19, og du ønsker at tage dette lægemiddel, skal du have denne medicin ordineret af en af de læger, som deltager i de officielle forsøg. Du bør ikke købe det online. 

Det kliniske team på Treated.com kan kun ordinere Lisinopril til behandling af forhøjet blodtryk, og derfor vil det muligvis ikke være den korrekte dosis eller behandlingsvarighed, som ved brug for COVID-19.

Hvad er Lisinopril?

Lisinopril tilhører en gruppe medicin kaldet ACE-hæmmere, der anvendes til at sænke forhøjet blodtryk. Det er en generisk udgave af produktet Cardiostad, som indeholder samme aktive ingrediens som Lisinopril. Lisinopril er oprindelig fremstillet af Actavis, men da patentet er ophørt, produceres det af en række virksomheder, heriblandt Almus.

Køb Lisinopril online

 1. tages i pilleform, én gang dagligt.
 2. virker ved at udvide blodkarende samt ved at være vanddrivende.
 3. virker ca. 2 timer efter indtagelse, og varer i ca. 24 timer.

Hvad er forhøjet blodtryk?

Forhøjet blodtryk menes at påvirke langt flere, end der har fået stillet diagnosen, helt op til 30% af befolkningen. Men da forhøjet blodtryk i sig selv, ikke medfører nogen direkte fysiske symptomer, kan det være svært at opdage, førend en af de mange mulige følgesygdomme viser sig.

Højt blodtryk konstateres typisk efter tre på hinanden følgende målinger af blodtrykket, hvor det har været for højt. Blodtryksmålere angiver deres resultat i kviksølv pr. millimeter. Normalt blodtryk er 120 over 80. Det første tal er det systoliske tryk, der angiver trykket når hjertet pumper ud, altså når blodtrykket er på sit højeste. Det andet tal er det diastoliske tryk, som er trykket mellem hjerteslagene. Højt blodtryk betegnes ved målinger over 140/90.

Hypertension, som er den medicinske betegnelse for forhøjet blodtryk, kan skyldes en lang række ting, men er mere almindeligt hos visse folkegrupper. Overvægtige er specielt udsatte, sammen med rygere, folk med højt alkoholforbrug, dårlig diæt eller højt saltforbrug. Mangler du derudover motion eller er over 65 år - ja, så øges din risiko yderligere.

Hvad kan du selv gøre ved forhøjet blodtryk?

Gøres intet for at sænke blodtrykket, kan dette medføre følgesygdomme som hjerte-, arterie- og nyreproblemer. Det første skridt i behandlingen er at kigge nærmere på de eventuelle livsstilsændringer der skal foretages, for at mindske risici. Små ændringer i kosten, såsom at drikke vand i stedet for sukkerholdig juice eller sodavand, kan gøre en stor forskel. Sammen med motion, vil mange opleve at disse små ændringer, kan være store skridt på vejen til virkningsfuld behandling, uden medicin.

Drikker eller ryger du, er det vigtigt at skære ned, eller helt stoppe, dit forbrug af disse stoffer. De kan være yderst skadelige, også for dit blodtryk, som kan medføre mange andre problemer, end de skader som alkohol kan give på din hjerne og lever, eller røgens virkning på dine lunger. Har du brug for hjælp til et alkoholmisbrug, kan du læse mere på netstof.dk, og for rygere er der hjælp at hente hos stoplinien.dk.

I visse tilfælde er ovenstående dog ikke altid nok, til at sænke blodtrykket til et sundere niveau, og her kan behandling med medicin være nødvendigt.

Hvordan virker Lisinopril?

Lisinopril, med et aktivt stof af samme navn, er en såkaldt ACE-hæmmer, som virker ved at begrænse et enzyms funktion i kroppen. ACE er med til omdanne et hormon kaldet angiotension I til angiotensin II, og det er dette andet stof, efter omdannelsen, der er med til at få blodårerne til at trække sig sammen. Ved at blokere omdannelsen, holdes blodtrykket nede.

Køb blodtrykssænkende medicin

Har du brug for blodtryksmedicin, kan du allerede i dag blive konsulteret her i vores online klinik, for at se om det er den rigtige løsning for dig, eller blot få fornyet din recept. Dine svar på vores online sundhedsundersøgelse gennemgås af vores praktiserende læge, som, hvis behandlingen godkendes, sender en recept videre til vores apotek. Bestillinger der godkendes inden kl. 17:00 på hverdage, pakkes og afsendes samme dag, med levering den næstkommende hverdag.

Køb nu
Sidste gennemgang:  21-04-2021
Brugsanvisning

Sådan bruger du Lisinopril

Husk altid at følge lægens instruktioner grundigt ved anvendelse af medicin, sådan sikrer du dig at du får den mest effektive behandling, med færrest mulige bivirkninger.

 1. Startdosis består normalvis af 10mg/dag
 2. Dosis kan justeres efter behov, dette foregår i samråd med lægen, alt efter de opnåede resultater.
 3. Den maksimale daglige dosis er 80mg.
 4. Har du en hjertekarsygdom eller for nyligt oplevet hjertestop, kan behandlingen variere fra ovenstående.
 5. Slug pillerne hele, gerne sammen med vand.
 6. Tag medicinen på samme tidspunkt hver dag.
 7. Er du under behandling med diuretika, kan lægen vælge at anbefale en indfasningsperiode, før du når op på din fulde dosis.
 8. Overskrid aldrig den af lægen foreskrevne dosis. Glemmer du at tage en pillle, må du ikke fordoble den næste. Spring den glemte pille over, og fortsæt behandlingen som normalt.

Husk på at ovenstående udelukkende er vejledende, og ikke erstatter vejledning fra en læge eller apoteker ved tvivlsspørgsmål. Læs derudover indlægssedlen grundigt, for at sikre at du får den helt rigtige behandling.

Lisinopril indlægsseddel

Læs dansk indlægsseddel for Lisinopril.

Sidste gennemgang:  21-04-2021
Bivirkninger

Mulige bivirkninger ved Lisinopril

Det er vigtigt at du gør dig bekendt med de mulige bivirkninger, før du påbegynder behandling med ny medicin. Oplever du bivirkninger, kan du derefter nemt tage kontakt til lægen, og orientere om din problemstilling.

Tag til lægen eller på skadestuen omgående hvis du oplever noget af følgende: gulsot, svimmelhed, forhøjede leverenzymer vist ved en blodprøve eller nogen tegn på en allergisk reaktion.

Almindelige (1 ud af 10 eller færre):

Hovedpine, svimmelhed, lavt blodtryk, hoste, diarré, kvalme eller opkastning eller tab af nyrefunktion.

Ikke almindelige (1 ud af 100 eller færre):

Humørsvingninger, prikkende eller snurrende fornemmelse, smagsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, hjertestop, slagtilfælde, hjertebanken, smerter, følelsesløshed, kulde i eller blåfarvning af fingrene, løbende næse, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, nedsat seksuel potens hos mænd, træthed, svaghed, udslæt eller kløe.

Sjældne (1 ud af 1.000 eller færre):

Fald i hæmoglobin, mental forvirring, mundtørhed, nældefeber, hårtab, psoriasis, nyresvigt, gynækomasti, stigning i blodets indhold af bilirubin, sænkede niveauer af natrium i blodet eller syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon.

Husk på at ovenstående udelukkende er vejledende og ikke erstatter grundig gennemlæsning af den medfølgende indlægsseddel hvor du kan få fuldt overblik over de mulige bivirkninger.

Lisinopril sammen med anden medicin

Medicinen er ikke egnet til brug sammen med en række andre behandlinger, der kan interagere med virkningen. Det er vigtigt at du ved konsultation fortæller lægen om al anden medicin du måtte under behandling med, da det kan have indflydelse. Specielt er lægen interesseret i at vide om du bruger noget af følgende:

diuretika eller kaliumbesparende diuretika såsom spironolakton, triamteren eller amilorid, bedøvelsesmidler, lithium, ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), allopurinol, tricykliske antidepressiva, sukkersygemedicin, nitrater, hydralazin, guld, angiotensin II receptor-blokkere, aliskiren, muskelrelaksantia, antipsykotika, andre lægemidler til blodtryk eller sympatomimetika.

Vær opmærksom på

Husk at orientere vores læge ved konsultation, angående eventuelle allergier eller sygdomme du måtte have. Dette er vigtigt for at lægen kan foretage den helt rigtige vurdering, i forhold til, om behandlingen er den rette for dig. Du må f.eks. ikke anvende dette produkt hvis du lider af sukkersyge, har nyreproblemer eller bruger aliskiren.

Derudover kan medicinen være uegnet for dig, hvis du har eller har haft:

dehydrering på grund af sygdom og diarré, iskæmisk hjertesygdom, hjertefejl, forsnævring af åbningen af aorta- eller mitralklap, forstørret hjerte, et hjerteanfald og har lavt blodtryk, kardiogent shock, nedsat nyrefunktion, renovaskulær hypertension, er i dialyse, fået foretaget en nyretransplantation, behandling for at mindske dine reaktioner på bi- eller hvepsestik, fået kirurgi i luftvejene, en sygdom der begrænser funktionen af immunsystemet.

Derudover skal du orientere lægen hvis du er af afro-karibisk oprindelse, da dosis muligvis skal justeres, for at tage højde for reduceret respons

Sidste gennemgang:  21-04-2021
Q&A

Må jeg drikke alkohol mens jeg bruger Lisinopril?

Det anbefales ikke, at du drikker alkohol, når du bruger denne behandling, da den kan påvirke lægemidlets virkning negativt.

Må jeg køre bil mens jeg bruger Lisinopril?

Ja, såfremt du ikke oplever bivirkninger der besværliggør dette. Oplever du bivirkninger der gør dig ude af stand til at køre bil, er det vigtigt at du taler med din læge så hurtigt som muligt.

Må jeg bruge medicinen mens jeg er gravid?

Medicinen frarådes i de første tre måneder af graviditeten, og må ikke anvendes herefter. Det anbefales ligeledes at ammende undgår denne type medicin. Bliver du gravid under behandlingen, bør du orientere din læge, som kan foreslå et alternativ.

Hvordan skal jeg opbevare Lisinopril?

Opbevar dette lægemiddel på et sikkert sted og under 25 ° C.

Er jeg allergisk overfor noget i Lisinopril?

Dette produkt indeholder følgende ingredienser: lisinoprildihydrat, mannitol (E421), calciumhydrogenphosphatdihydrat (E341), prægelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat og jernoxid (E172).

Du må ikke tage det, hvis du er allergisk eller ude af stand til at tolerere nogen af disse indholdsstoffer.

Kan Lisinopril fås i håndkøb?

Nej. Blodtrykssænkende medicin kræver recept. Vores læger står klar til at gennemgå din besvarelse af vores online helbredsundersøgelse. Så snart din bestilling er godkendt af vores praktiserende læge, sendes en elektronisk recept videre til vores apotek.

Er Lisinopril det rigtige for mig?

Find ud af om vores service kan hjælpe dig, med at få adgang til receptfornyelse på Lisinopril ved at gennemgå vores online sundhedsundersøgelse i dag. Godkendes din bestilling, afsendes den fra vores apotek, med levering allerede næste hverdag.
Sidste gennemgang:  21-04-2021
Treated.com har fået 4,6 ud af 5 fra 533 anmeldelser på Trustpilot.
Det har aldrig været nemmere
At få den medicin du har brug for, har aldrig været nemmere end med vores hurtige online service.
 • Søg efter din medicin

  Find den behandling du har brug for.
 • Udfyld en kort sundhedsundersøgelse

  En registreret læge eller en farmaceut gennemgår dine svar.
 • Levering indenfor 1-2 hverdage

  Modtag varen indenfor 1-2 hverdage. Track & Trace hele vejen.
 • Genbestilling er nemt

  Vi opbevarer dine oplysninger sikkert.

Vi fandt desværre ikke noget på din søgning. Du kan finde alle vores behandlinger her.