925,00 kr.

Spedra 50mg (avanafil) kan tilbydes i tilfældes for en patient som behandles for erektil dysfunktion (impotens) potentielt er følsom over for bivirkninger ved den mellemste eller højeste dosis, eller har prøvet den mellemste dosis og oplevet milde bivirkninger.

Generelt vil ellers sunde patienter uden andre sundhedsproblemer, som ikke tager anden medicin som kan interagere med avanafil, starte behandlingen på 100mg Spedrapiller. Dette kan af den ordinerende læge justeres ned til 50mg om nødvendigt.

Virker 50mg Spedra doser lige så godt?

Hos de patienter som medicinen er beregnet til, burde Spedra 50mg give en erektion lige så egnet til seksuelt som ved en mellemdosis.

I kliniske forsøg, hvor Spedra bllev givet til hvad forfatterne kalder "den almingelige befolkning med impotens" (hvilket vil sige de som ikke har diabetes eller fået foretaget bilateral nerve-besparende radikal prostatektomi), blev andelen af "succesfulde forsøg på samleje" målt, med følgende resultater:

  • Spedra 50mg dosis havde en 47% succesrate
  • 100mg doser producerede en 58% succesrate
  • 200mg dosis gav en 59% succesrate

De som er blevet givet den lavere dosis, vil have fået denne da den mellemste dosis vil eller har givet en for stærk virkning. I sådanne tilfælde kan den laveste dosis være tilstrækkelig i forhold til resultater og samtidig undgå de bivirkninger eller risici som opstår ved den mellemdosis.

Men, hvis Spedra ikke virker foor dig, så bør du tage kontakt til praktiserende læge, som kan vælge at vurdere din sag endnu engang og tilbyde en alternativ behandling.

Hvordan ved jeg hvilke Spedra-tabletter jeg skal jeg vælge?

Det afhænger af om du har brugt det før og hvor effektivt det var.

De som ikke har andre sygdomme/lidelser som kan påvirke deres evne til at bruge Spedra og ikke har brugt medicinen før vil normalt blive anvist at bruge 100mg dosis.

Har denne dosis givet en tilfredsstillende erektion, men været fulgt af milde bivirkninger, så kan lægen vælge at ændre dosis til 50mg i stedet.

Eksempler på milde bivirkninger kan være hovedpine eller tilstoppet næse.

Den lavere dosis af Spedratabletter tages på nøjagtig samme vis som de højere doser.

Du kan læse mere om Spedra på vores produkt informationsside.

Sidste gennemgang:  08-05-2019