Er du landet her, så er det højst sandsynligt fordi du har brug for specifik viden om HPV-vaccinen. Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål og deres svar (med kilder) på siden her. Før vi kommer alt for langt:

Skal jeg lade mig selv eller mit barn vaccinere mod HPV/livmoderhalskræft?

Ja.

"Der er så stærk evidens for effekten, at vi i Lægemiddelstyrelsen ikke er i tvivl om, at det er en god ide at vaccinere" - Kirstine Moll Harboe, læge hos Lægemiddelstyrelsen.

 

Hvad vil du vide mere om?

Vælg et emne herunder for at gå direkte til det emne du ønsker at lære mere om, eller begynd at læse hvis du bare gerne vil vide mere om vaccinerne.

 

Hvilken vaccine bruges mod HPV i Danmark?

Der har i Det Danske Børnevaccinationsprogram været anvendt 3 forskellige vacciner mod livmoderhalskræft:

  • Cervarix
  • Gardasil
  • Gardasil9

Hvilken en du har fået eller bliver tilbudt afhænger af et udbud.

Kan HPV-vaccinerne bruges til mænd?

Ja. Vaccinerne kan bruges af mænd og drenge. Der gælder samme anbefaling som for kvinder; vaccination bør foretages før den seksuelle debut.

Hos mænd forebygger vaccinerne kræft og forstadier til kræft ved endetarmsåbningen.

Hvorfor er HPV-vaccinen ikke gratis for drenge?

Sundhedsstyrelsen har vurderet at da størstedelen af befolkningen er heteroseksuelle, så kan der opnås flok-immunitet ved at vaccinere halvdelen af befolkningen.

Flok-immuniteten og alles helbred kan komme i fare når mange forældre f.eks. vælger at deres døtre ikke skal vaccineres, med henvisning til anekdotale beviser for at HPV-vaccinen er skadelig.

En måde at undgå at sætte folks liv på spil er også at tilbyde vaccinen til drenge. Dette vil samtidig kunne hjælpe med at forhindre analkræft hos drenge/mænd.

 

Kan HPV-vaccinen påvirke fertiliteten?

Nej, vaccinerne påvirker ikke din evne til at blive gravid. Se nærmere information for de tre vacciner herunder.

 

Om Cervarix og fertilitet:

Udsnit fra produktresume for Cervarix:

"Under det kliniske udviklingsprogram er der imidlertid rapporteret 10.476 graviditeter, heriblandt 5.387 hos kvinder, der havde fået Cervarix. Samlet set var andelen af gravide, som oplevede specifikke hændelser (f.eks.: normalt spædbarn, abnormt spædbarn, herunder medfødte abnormiteter, for tidlig fødsel og spontan abort) sammenlignelig i de to behandlingsgrupper.

Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger for fertilitet, graviditet, embryo/fosterudvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3)."

 

Om Gardasil og fertilitet:

Udsnit fra produktresume for Gardasil:

"Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige påvirkninger med hensyn til reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Der blev ikke observeret nogen effekt på fertiliteten hos hanrotter (se pkt. 5.3)."

 

Om Gardasil9 og fertilitet:

Udsnit fra produktresume for Gardasil9:

"Der foreligger ingen data om effekten af Gardasil 9 på menneskelig fertilitet. Dyreundersøgelser viser ikke nogen skadelig påvirkning på fertiliteten (se pkt. 5.3)."

 

Hvad er bivirkningerne ved HPV-vaccinerne?

Først og fremmest er det vigtigt at huske på at nedenstående er MULIGE bivirkninger. Ikke alle vil opleve bivirkninger, og selv hvis du gør, så er det stadig bedre end at dø af kræft.

Vaccinerne mod HPV gives som indsprøjtning og der kan forekomme reaktioner hvor injektionen er givet. Reaktioner såsom smerte, rødmen og hævelse er meget almindeligt og vil forsvinde helt af sig selv.

Dertil kommer andre almindelige men kortvarende reaktioner såsom kvalme, opkastning, kløe, hovedpine og svimmelhed.

Der er for ingen af de tre vacciner fundet forbindelse med langsigtede bivirkninger. De har alle forbindelse direkte til administrationen af vaccinen og kroppens reaktion herpå.

Vil du vide mere om bivirkningerne for de enkelte vacciner henviser vi til produktresuméerne (se "Henvisninger" nederst på siden).

 

Hvad er risikoen for livmoderhalskræft?

Risikoen for at erhverve og dø af livmoderhalskræft påvirkes kraftigt af hvorvidt der er vaccineret eller ej. I Danmark er der omkring 375 kvinder som får konstateret livmoderhalskræft årligt med den største forekomst blandt de 25 til 45-årige. Dødstallet ligger lige omkring 100 kvinder årligt.

 

Kan vaccinen give livmoderhalskræft?

Nej. Vaccinen indeholder ikke den del af virusens DNA som gør den i stand til at formere sig. Der er ikke risiko for HPV-infektion eller livmoderhalskræft fra vaccinen selv.

 

Fakta om HPV-vacciner

  • Farmakoterapeutisk klassifikation: Vacciner, papillomavirus vacciner, ATC-kode: J07BM03
  • Vaccinen har ingen behandlingsmæssig virkning efter infektion; den er udelukkende forebyggende.
  • HPV-vaccinen er gratis for piger i alderen 12-17 år. Kontakt egen læge for nærmere information.
  • Vaccinen beskytter ikke mod kondylomer/kønsvorter.

Læs mere i produktresuméerne for de tre i Danmark anvendte vacciner mod livmoderhalskræft (se "Henvisninger" længere nede på siden).

 

Spørgsmål?

Har du et spørgsmål omkring HPV-vaccinen eller dens bivirkninger som ikke er besvaret på siden her eller du føler dig usikker, så kontakt din egen praktiserende læge for nærmere vejledning. Treated.com kan ikke erstatte den personlige kontakt med din egen læge.

Sidste gennemgang:  20-02-2018