Der findes to typer herpes virus: HSV-1 og -2. Herpes simplex virus, som HSV står for, i udgave 1 er tæt forbundet med forkølelsessår, hvor HSV-2 typisk er årsagen til udbrud på kønsdelene.

Symptomerne på herpes er lette at genkende, ligesom at sygdommens vedvarende natur er velkendt. Selvom virusen har en tendens til at blive mindre aktiv over tid, så findes der stadig ikke nogen endelig kur for herpes. Virusen bliver derimod i kroppen resten af livet, hvor det gennemgår faser af aktivitet og tilbagegang.

Når sygdommen behandles, uanset om det er første gang der ses symptomer eller en genaktivering, vil lægen typisk anbefale et antiviralt produkt for reducere og begrænse udbruddet.

Den bedste måde at bekæmpe virusen på når den først er inde i kroppen er derimod ikke behandling af symptomerne, men at forsøge at undgå situationer som kan fremprovokere genaktivering af virusen.

Men hvordan kan jeg undgå herpesudbrud? Hvordan begrænses herpessymptomer? Svarene på disse spørgsmål ligger i hvad der er med til at fremprovokere udbrud, og så undgå at disse forhold gør sig gældende for en. Læs mere herunder.

Stress

Ikke overraskende, ligesom med mange andre sygdomme, kan stress og angst ifølge eksperter være årsagen til forværring af herpes eller ligefrem den direkte årsag til genaktivering af virusen.

Et studie fra Canada fra 1988 fandt at niveauet af angst generelt var højere hos 16 patienter forud for udbrud. Disse resultater er dermed i overensstemmelse et andet studie foretaget i 1999 af forskere fra Californien, som fandt at herpesudbrud var langt mere almindelige i ugerne umiddelbart efter at patienten havde oplevet angst.

En undersøgelse foretaget på et hospital i Londin i 1997, med i alt 116 patienter, foreslår dog at det ikke var stress i sig selv, men nærmere måden hvorpå patienten håndterede stress, der var afgørende for om et udbrud opstod. De som anvendte problem-fokuserede måder og fokuserede på positive følelser havde nemmere ved at håndtere stress, og oplevede færre udbrud end deres modparter.

Forbindelsen mellem stress og tilbagevendende udbrud af herpes eksisterer dog stadig, og det er vigtigt at de med herpes, som tit oplever udbrud, lærer at håndtere deres stress og dermed holde symptomerne under kontrol.

Svækket immunforsvar

Immunforsvaret spiller en vigtig rolle i forhold til at holde sygdommen nede. Kompromitteres det, for eksempel under stress, udmattelse eller søvnmangel, kan kroppen blive mere modtagelig overfor alle slags virusinfektioner, heriblandt også influenza.

Dette kan være et kronisk problem for de som lever med en sygdom som svækker immunforsvaret, f.eks. HIV. Det er dog ikke kun sygdom der kan have denne virkning på kroppen. Immunforsvaret kan også påvirkes af medicin beregnet til behandling af andre sygdomme eller lidelser, heriblandt prednison, mycofenolatmofetil og cyclosporin.

Rigeligt med søvn er vigtigt for de som lever med herpes. Dette betyder at man ikke bør udsætte sig selv for store mængder arbejde og sikrer sig at få de anbefalede 6-8 timers søvn hver nat.

Har du et svækket immunforsvar grundet en sygdom eller en bestemt form for behandling bør du tale med din læge om hvordan du bedst mindsker risikoen for reaktivering af en herpesinfektion.

Indtagelse af alkohol

Et overforbrug af alkohol findes ofte hos patienter med herpes, der oplever hyppige udbrud, grundet sin virkning på kroppen, reducerer alkohol også immunforsvarets evne til at beskytte mod vira. Et amerikansk studie som målte virkningen af et højt alkoholforbrug på produktionen af immunceller, foreslår at det er hårdere for kroppen at bekæmpe både nye og latente infektioner, mens kroppen er ved at komme sig efter en druktur.

Med disse fund taget i betragtning, ser det ud til at de, som har en tendens til herpesudbrud må forberede sig på et begrænset alkoholforbrug. For normal kropslig sundhed anbefaler Sundhedsstyrelsen maks 7 ugentlige genstande for kvinder, og maks 14 genstande for mænd. Derudover understreges det at man aldrig bør drikke mere end 5 genstande ved samme lejlighed.

Ultraviolet lys

Solens stråler (som bl.a. består af de ultraviolette) kan ligeledes medføre genaktivering af herpesvirus. Undersøgelser foretaget i 1994 hos et lægehus i Florida undersøgte incidensen for herpes labialis (skamlæber) hos patienter hvis hud var UVB-R (Ultraviolet-B-resistent) og UVB-S (Ultraviolet-B-modtagelig). Hos UVB-R patienterne var der ikke nogen øgning i antal eller sværhedsgraden efter udsættelse for ultraviolet lys. Hos UVB-S patienter derimod, opstod der udbrud hos tre fjerdedele.

Et andet studie fandt at brug af aciclovir var en effektiv måde at forebygge udbrud hos HSV-2 patienter i forbindelse med udsættelse for UV-stråler. I et forsøg hvor 36 modtog placebo og 38 blev behandlet fik henholdsvis 13 og kun tre udbrud efter behandlingen.

Hav løsningen klar

Selvom det ikke er muligt at kurere herpes, er det let at håndtere i langt de fleste tilfælde. Det handler alt sammen om at holde symptomerne under kontrol og at være forberedt på at håndtere et udbrud, før det bliver for slemt.

Lær mere om de forskellige behandlingsformer for herpes ved at gennemgå vores medicinske konsultation og produktsider eller tal med din læge.

Sidste gennemgang:  02-11-2017