Hvad er antibiotikaresistens?

Hvis der er et område inden for medicinens verden vi har taget for givet de sidste 50 år, så er det antibiotika.

Mellemørebetændelse, halsinfektioner, kønssygdomme: bakterielle infektioner spænder vidt, er ret almindelige, kan påvirke stort set alle dele af kroppen og kan uden behandling forårsage stor skade.

Men grundet tilgængeligheden af antibiotika ses denne type infektioner blot som en let irritation for os i den vestlige verden. Mange patienter ser infektioner som værende lette at bekæmpe; det tager ikke meget mere end et kort besøg hos lægen og en til to ugers behandling med piller.

Af samme årsag er det et stigende problem med antibiotikaresistens, som ofte undervurderes.

Vi har taget kontakt til vores ledende apoteker i Bolton, Sanjeda Chowdhury, for at besvare en række spørgsmål om antibiotikaresistens.

Hvor stort et problem er antibiotikaresistens?

Når vi overvejer hvor integreret en del antibiotika er i vores sundhedssystem, så er problemet enormt, som Sanjeda forklarer:

"Problemet med antibiotikaresistens påvirker alle. Vi har alle risiko for at udvikle en infektion. Før 1930'erne, altså før antibiotika, var infektioner vi i dag ser som trivielle ofte dødelige."

Ydermere spiller denne type medicin en vigtig rolle i forhold til helbredelse efter operationer.

"Moderne medicin afhænger af brugen af effektiv antibiotika. Mange af vores komplekse operationer af hjertet eller knogler ville ikke være mulige uden dem og det samem gælder for mange kræftbehandlinger."

Ikke alle vil have oplevet antibiotikaresistens på egen hånd, men det er et fænomen som ansatte i sundhedssektoren møder oftere og oftere:

"Vi ser øget resistens både over for alvorlige og livstruende instruktioner på hospitalet såsom tuberkulose men også mere almindelige infektioner såsom cystitis, lungebetændelse og gonoré."

"Patienter med infektioner forårsaget af resistente bakterier har generelt øget risiko for komplikationer og behov for at bruge sundhedssystemet mere end patienter med infektioner fra ikke-resistente bakterier."

Hvad er årsagen til antibiotikaresistens?

Det er en biologisk uungåelighed at en organisme vil udvikle og mutere til at overleve. Konsekvensen er at så snart en ny type kommer på markedet, vil den kun være effektiv i en kort periode, før en ny type af bakterier udvikler sig, som er immun over for antibiotikaet. Sanjeda illustrerer:

"Bakterier og andre mikrober har en tendens til naturligt at blive resistente over for alle typer medicin vi bruger mod dem."

Og som David fortsætter med at forklare forværres problemet af måden hvorpå vi bruger antibiotika:

"Den naturlige tendens til at udvikle resistens 'opfordres' af ukorrekt brug and receptudstedelse af antibiotika.

Ukorrekt receptudstedelse inkluderer:

  • at give antibiotika hvor det ikke er nødvendigt
  • vælge den forkerte type antibiotika eller forkert dosis
  • eller give recept til forkert behandlingstid

Ukorrekt brug er blandt andet:

  • at bede om antibiotika når det ikke er nødvendigt
  • at springe en dosis over eller undlade at fuldføre behandlingen
  • at gemme noget til senere
  • eller dele antibiotika med andre."

Patientens ansvar

Begrænsning af problemet med antibiotikaresistens er, som beskrevet ovenfor, ikke kun et ansvar som hviler på lægernes skuldre. Patienter under behandling har ligeledes et ansvar.

Sanjeda ønsker at understrege vigtigheden af følgende, for patienter som modtager behandling for en infektion:

  1. "Til tider er antibiotika ikke nødvendigt, og så hjælper det ikke at bede om dem; mange infektioner vil forsvinde helt af sig selv. Spørg din apoteker hvordan du kan lindre dine symptomer."
  2. "Brug al medicin, ikke kun antibiotika, nøjagtig som beskrevet. Gem ikke noget til senere eller del det med nogen andre."
  3. "Tag aldrig antibiotika medmindre du har fået recept fra en læge eller specialist."

Hvad bliver der gjort?

Udviklingen og opdagelsen af nye antibiotika er sløvet gevaldigt siden 1970'erne, hvilket fører til det næste spørgsmål: hvad gør sundhedsindustrien for at adressere dette problem?

"Flere af de store international farmaceutiske virksomheder arbejder aktivt på udviklingen af antibiotika, men at finde nye produkter er sværre end det var i 1970'erne og 1980'erne. Det er blevet mere komplekst og tidskrævende at udvikle nye ingredienser."

Udover de øgede komplikationer i forhold til udvikling, penge og de grundlæggende principper bag virksomhedsdrift er afgørende faktorer:

"De øgede kliniske udfordringer i forbindelse med udviklingen af antibiotika har stor finansiel indflydelse på medicinalvirksomhederne, som kun kan investere i produkter hvis der også er et afkast i den anden ende."

"Antibiotika er et produkt med meget lavt afkast; de skal kun tages i kort tid sammenlignet med, for eksempel, medicin til behandling af højt blodtryk som skal tages i lang tid."

Apoteket og lægens praksis

Indtil yderligere fremskidt opnås, som Sanjeda forklarer, bliver vi nødt til at ændre attitude i forhold til vores brug af antibiotika:

"Alle der arbejder i sundhedssektoren bør ændre praksis for adressere problemet. Ansvarlig receptudstedelse og patientinformation er de vigtigste elementer."

"Sundhedsorganisationer overvåger brugen af antibiotika og tilbyder vejledning for at støtte læger og andre i at ændre deres ordineringspraksis. Her i England tilbyder regeringen hjælp til både patienter og professionelle via deres hjemmeside og hos NHS choices."

Sidste gennemgang:  26-07-2021