875,00 kr.

Nej. Champix er et receptpligtigt lægemiddel. Det betyder at det ikke kan købes, medmindre du har en recept fra en rgistreret læge.

Det betyder ikke at behandling er utilgængeligt eller at Champix ikke er den rigtige behandling for dig. Læs mere om hvordan du kan få Champix og ikke mindst hvilke andre rygestopbehandling der er tilgængelige uden recept.

Hvorfor skal jeg bruge recept til at købe Champix?

Champix er ikke tilgængeligt i håndkøb, da det er nødvendigt at en læge først vurderer hvorvidt behandlingen er egnet til brug af dig, før du påbegynder behandling.

Champix kan f.eks. interagerer med visse andre lægemidler, såsom cimetidin, der anvendes til behandling af nyresygdom. I dette tilfælde kan cimetidin øge koncentrationen af Champix i blodet; så brug af de to produkter samtidig bør undgås.

Udover dette, når nogen forsøger at kvitte smøgerne, så kan det være nødvendigt at justere mængden af andre lægemidler. Det kan eksempelvis være for patienter som behandles med warfarin, theophyllin eller insulin, hvor lægen kan anbefale dosisjustering, når rygestoppet indtræder.

Champix kan være uegnet til brug af mennesker med visse tilstande, eller have højere risiko for bivirkninger hos nogle. Dette inkluderer patienter med en medicinsk historie, som indeholder anfald, kardiovaskulære problemer eller depression. Det er nødvendigt med en læge, for at screene patientens medicinske profil og evaluere risikoen for at Champix forværrer eventuelle eksisterende medicinske tilstande som patienten måtte have.

Det er nødvendigt med råd og støtte fra en læge, til patienter som anvender Champix, således at de kan få supplerende information om at opnå et succesfuldt rygestop. Brug af Champix udenfor denne sammenhæng, altså uden støtte fra læge, kan være mindre virkningsfuldt.

Hvilke rygestopmidler kan købes uden recept?

Der findes rygestopmidler i håndkøb, som kan hjælpe med at kvitte smøgerne og ikke kræver recept. Nogle eksempler på disse er:

 • Nikotinerstatningsterapi (NRT)

Hos rygere er det nikotin, som er stoffet der er ansvarlig for afhængigheden. Det i sig selv har ikke de skadelige virkninger, som vi ellers finder så karakteristiske for cigaretter. Sundhedsfaren i ved cigaretter opstår primært grundet tjære og kulmonooxiden, som findes i selve røgen fra cigaretten.

Der findes forskellige NRT'er, som er udviklet til at frigive kemikaliet i kroppen og dermed lindre rygetrangen.

Nikotinpræparater kommer i forskellige former, herunder:

 • Plastre.
 • Tyggegummi.
 • Sugetabletter.
 • Næsespray.
 • Inhalatorer.
 • Mikrotabs (microtabs).

Behandling med NRT varer typisk 8-12 uger. Din apoteker, læge eller lokale rygestopvejledning kan hjælpe med at vælge den helt rigtige behandling for dig.

 • E-cigaretter

Elektroniske cigaretter er ikke en "behandling" i ordets egentlige forstand, men studier foreslår at de kan hjælpe rygere med at afholde sig fra brugen af tobaksvarer. De virker ved at give brugeren en kontrolleret dosis nikotin gennem den inhalede damp. Ligesom mere konventionelle NRT'er, så giver det brugeren mulighed for at få nikotin og samtidig undgå de potentielt skadelige stoffer.

E-cigaretter er let-tilgængelige uden en recept. De er begyndt at blive bredt anvendt i de seneste år og deres brug er stadig et debatemne, som modtager intens opmærksomhed blandt eksperter. Public Health England har rapporteret at de er 95% mindre skadelige end tobak og kan bruges til at hjælpe rygere med at stoppe.

Den kolde tyrker

At droppe smøgerne uden hjælp fra rygetransgsmindskende behandling eller anden hjælp går under betegnelse en "kold tyrker". Metoden er baseret alene på viljestyrke og involverer ikke hverken receptpligtige lægemidler eller håndkøbsmedicin.

Succes med en kold tyrker til rygestop, kan bygges på:

 • at undgå situationer hvor du normalt ville ryge;
 • ændringer af rutiner;
 • at få støtte fra familiemedlemmer eller en ven;
 • samt at opspare de penge, som du ellers ville have brugt på smøger, og så belønne dig selv når du er røgfri.

Mange som vælger den kolde tyrker kommer til sidst igennem og lægger smøgerne fra sig.

Men et rygestop uden hjælp kan være rigtig svært og er ikke for alle.

NHS Choices skriver som eksempel at du har fire gange højere chance for at have succes med dit rygestop, hvis du modtager en form for hjælp. For eksempel har Champix vist sig at mere end fordoble din chancer for at være røgfri.

For nærmere råd og vejledning, kan du tage kontakt til Stoplinjen eller din egen læge.

Sidste gennemgang:  07-01-2020