Der findes i øjeblikket to mulige receptpligtige tabletbehandlinger til at hjælpe med rygestop.

Der er Zyban og Champix.

Begge tages som en del af et bredere afvænningsprogram, som inkluderer motiverende støtte.

De to medikamenter har samme formål, men de er ikke ens.

De virker dog på forskellig vis, produceret af forskellige virksomheder og er en smule forskellige i deres anvendelse.

Zyban: hvad er det?

En tablet. Den aktive ingrediens i Zyban er et stof kaldet bupropionhydrochlorid.

Hvem producerer Zyban?

GlaxoSmithKline.

Hvordan virker Zyban?

Bupropion har antidepressive kvaliteter og stoffet blev originalt udviklet med dette formål, da det kom på markedet i 1980'erne. Men det blev taget af markedet da høje doser kan stor risiko for bivirkninger. Da stoffet igen kom på markedet få år senere, var det kun tilgængeligt i en lavere dosis.

Det blev frigivet som et rygestopmiddel og fik navnet Zyban af producenten GlaxoSmithKline i 1997.

På trods af de antidepressive virkninger, så fungerer bupropion ikke helt på samme måde som selektive serotinin genoptagelseshæmmere (SSRI).

Før vi forklarer hvordan stoffet virker, er det brugbart først at have en forståelse af nogle af de kemiske reaktioner som finder sted i vores nervesystem, når man ryger.

I hjernen hjælper kemiske neurotransmittorer med at ændre humør. Dapomin er noradrenalin er eksempler på kemikalier som hjælper med dette.

Dopamin er tæt forbundet med vores belønningscenter i hjernen. Visse afhængighedskabende substanser (herunder rekreationelle stoffer) vil give et boost i deres aktivitet og en følelse af tilfredstillelse.

Noradrenalin giver en anderledes oplevelse. Når niveauet af dette kemikalie stiger, virker det som en stimulans, som giver os fokus og hjælper hjernen med at være mere opmærksom. (Et andet navnet for denne process hvor adrenalin frigives er kæmp-eller-flygt svaret. I situationer med øget pres eller fare, hvor vores sanser bliver skarpere således at kroppen bedre kan beskytte sig selv.)

Inhaleringen af nikotin har en virkning på aktivitet af disse neurotransmittorer, blandt flere andre, herunder serotonin, acetylcholin og beta-endorfin.

Dopamin og noradrenalin er udmærkede eksempler til at demonstrere rygningens virkning på hjernen; det virker både som en stimulans og som en fornøjelse på samme tid.

Hvordan Zyban virker er ikke fuldt forstået, men bupropion menes at virke ved at begrænse absorberingen af dopamin og noradrenalin i nercellerne. Ved at forhindre optagelsen giver det disse neurotransmittorer til at forblive aktiv i hjernen og dermed hjælper med at bibeholde sensationerne beskrevet ovenfor, således at rygetrangen mindskes.

Selvom det ikke teknisk set er nikotinerstatningsterapi, så virker bupropion til dels på samme måde; ved at hjæpe med at stimulere neurotransmittere og forebygge abstinenser når rygningen ophører.

Hvordan bruges det?

De som starter en behandling med Zyban vil starte på en lav dosis af en pille dagligt i seks dage. På den syvende dag, vil brugeren øge deres dosis til to tabletter dagligt. Brugeren vil ligeledes skulle beslutte sig for en dato i uge to hvor de dropper smøgerne helt.

Behandlingen fortsætter herefter med denne dosis i op til ni uger. Hvis behandlingen er effektiv, kan din læge vælge stoppe behandlingen helt eller nedsætte dosis efter syv til ni uger.

Kan det kun fås på recept?

Ja. Zyban er kun tilgængeligt efter konsultation og receptudstedelse fra en praktiserende læge.

Champix: Hvad er det?

Champix er også tabletter til brug ved rygestop. Det indeholder vareniclintartrat.

Hvem producerer det?

Pfizer. Lægemidlet blev godkendt og frigivet til brug som rygestopmedicin i 2006.

Hvad gør Champix?

Den aktive ingrediens i Champix er nikotinreceptor partiel agonist. Det betyder at det stimulerer nogle af de receptorer i hjernen som er modtagelige over for nikotin; mere specifikt acetylcholin receptorerne.

Som beskrevet tidligere er acetylcholin in kemisk neurotransmitter.

Nogle af de kolinerge regioner i hjernen hænger tæt sammen med en forbedret opfattelsesevne og øget belønning. Endnu engang, inhaleret nikotin stimulerer disse zoner over tid og denne gentagne stimulans kan give følelsen af afhængighed.

Vareniclin har faktisk to formål med sin funktion. Først og fremmest mindsker det tobak og nikotinabstinenser ved at give stimulans til nikotinreceptorer. Dette virker ved at mindske brugerens trang til at inhalere nikotin.

Men vareniclin begrænser desuden virkningen af inhaleret nikotin på disse receptorer. So hvis nogen som tager medicinen og alligevel ryger, vil nikotinen have en lille eller slet ingen virkning på receptorerne i hjernen, og gør dermed rygning kemisk impotent. Konsekvensen heraf er at rygning bliver mindre attraktivt.

Som med bupropion, er vareniclin ikke defineret i medicinske termer som nikotinerstatningsterapi. Dens funktion er dog meget sammenlignelig.

Hvordan bruges Champix?

Når brugere starter med medicinen, vil de starte med en Champix startpakke. Denne indeholder to forskellige styrker af tabletterne og dække de første to uger.

I de første tre dage tages en enkelt 0,5mg pille om dage. På dag fire og frem tages to af disse 0,5mg piller dagligt. Fra dag 8 og frem tages en 1mg pille, to gange dagligt.

Rygeren skal vælge en dag i behandlingens anden uge, hvor de stopper med at ryge.

Efter to uger vil brugeren gå over til at bruge Champix vedligeholdelsespakken.

Lavere doser af Champix er til rådighed, for de som måtte være følsomme over for den højere dosis, hvor en lavere dosis kan anbefales af lægen.

Behandlingen fortsætter i op til 12 uger, før den gennemgås af en læge. Lægen kan her ønske at begynde at sænke dosis.

Fås Champix kun på recept?

Ja, du kan kun købe Champix online eller på apoteket i Danmark med en recept fra en praktiserende læge.

Hvilken rygestopmedicin er den mest effektive?

Flere kliniske forsøg har fundet sted, som sammenligner effektiviteten af nikotinerstatningsterapi, bupropion og vareniclin siden de kom på markedet.

En gennemgang af kliniske foretaget af canadiske forskere i 2006, fandt at både bupropion og nikotinerstatningsterapi er mere effektivt en placebo, men også at vareniclin er mere effektivt end begge to. Ifølge studiet selv, så var antallet af undersøgelser for vareniclin forholdsvis begrænset, da det dengang var et relativt nyt lægemiddel.

Denne bestemte gennemgang deklarerede at den var delvist betalt for af Pfizer (producenten bag Champix), men fastholder at forskerne havde frihed til at udgive deres resultater, uanset konklusionen.

Et studie udgivet i American Journal of Health Behaviour i 2008 sammelignede abstinenser hos de some tager vareniclin, bupropion og placebo. Den fandt at afholdenhedsraten (ikke-rygere) efter 9-12 uger for de som tog vareniclin var 44%; sammenlignet 29,7% for bupropion; og 17,7% for placebo.

En Cochrane gennemgang af studier i 2013 kom frem til konklusionen at vareniclin, bupropion og nikotinerstatningsterapi alle er væsentligt mere effektive end placebo, men fandt at vareniclin var "bedre" end bupropion og individuelle former for nikotinerstatningsterapi. Man noterede sig at for hver 10 personer som stoppede med at ryge ved brug af placebo, ville omkring 18 stoppe ved brug bupropion og 28 af de som brugte vareniclin.

Så hvilken rygestopmedicin skal jeg vælge?

Dette afhænger helt af hvilken medicin, hvis nogen, som du kan bruge. Zyban kan være bedre egnet i nogle tilfælde hvor Champix ikke er det, og omvendt.

Hvis du kigger på at stoppe med at ryge, så kan du lære mere om de forskellige rygestopmetoder, ved at tale med din læge.

Sidste gennemgang:  07-12-2016