VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER

Sidst opdateret: 19.01.2022

INFORMATION OM OS

Disse vilkår og handelsbetingelser ("Betingelser") regulerer din brug af vores online platform, dk.treated.com ("Webstedet"), som ejes, drives og kontrolleres af Webcare Group Ltd t/a treated.com, såvel som de tjenester og produkter, der stilles til rådighed for brugere via webstedet.

Vi er Webcare Group Ltd t/a treated.com, en virksomhed, der er registreret i England og Wales med firmanummer 06790962 og vores registrerede kontor på Unit 18 Waters Meeting, Britannia Way, Bolton, Storbritannien, BL2 2HH (“Operator”, “vi" eller "os"). Vi er ansvarlige for driften af ​​Siden.

Vi samarbejder med forskellige sundhedsprofessionelle ("Udbydere") som yder levering af online medicinske telesundhedskonsultationer, udstedelse af private recepter og levering og forsendelse af Produkter, samt sikker kommunikation mellem dem og brugere.

DEFINITION OG FORTOLKNING

"Produkter" betyder de lægemidler der leveres gennem Webstedet.

"Udbyder" eller "Udbydere" betyder: (i) registrerede læger, som leverer de medicinske Tjenester, som du opnår via Webstedet; og (ii) registrerede apoteker, som leverer de farmaceutiske Tjenester samt leverer og afsender de Produkter, som du får via Webstedet.

"Tjenester" betyder de medicinske og farmaceutiske (kliniske) tjenester, som leveres via Webstedet, og platformtjenesterne, som du får adgang til og bruger Webstedet med, når du opnår sådanne medicinske og farmaceutiske (kliniske) tjenester.

"dig" og "din" betyder dig, dine pårørende, hvis nogen, og enhver anden person, der har adgang til din konto ("patientkontoen").

Ordene "inkluderer" og "inklusive" anses for at være efterfulgt af ordene "uden begrænsning"; ordet "eller" er ikke udelukkende; og ordene "heri", "heraf", "herved" og "herunder" henviser til disse vilkår som helhed.

ADGANG TIL WEBSTEDET

Læs venligst disse Vilkår omhyggeligt og sørg for, at du forstår dem. Hvis du ønsker at få adgang til Produkterne eller Tjenesterne via Webstedet, vil du blive bedt om at acceptere disse Vilkår. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, får du ikke adgang til Produkterne eller Tjenesterne via Webstedet.

Ved at klikke på "accepter" anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer alle Vilkår og Handelsbetingelser, som er beskrevet i disse Vilkår og i vores Privatlivspolitik.

De Produkter og Tjenester, der er tilgængelige via Webstedet, er beregnet til at blive tilgået af brugere, der er hjemmehørende i en medlemsstat i Den Europæiske Union. Det er dit ansvar at kontrollere, om det er lovligt for dig at få adgang til Produkterne og Tjenesterne fra dit medlemsland.

Ingen brugere under 18 år: For at få adgang til Webstedet, repræsenterer og garanterer du, at du er mindst 18 år gammel, og at du har kapacitet til at indgå en bindende aftale, som skaber juridiske forpligtelser i overensstemmelse med lovene i din Medlemsland.

Hvis du er under 18 år, skal du ikke forsøge at registrere dig på Webstedet eller give os personlige oplysninger om dig selv.

Uanset paragraf 3.5, hvis vi indsamler personlige oplysninger fra en person, der er under 18 år, vil vi straks slette disse oplysninger.

Hvis du mener, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra en person, der er under 18 år, bedes du kontakte os.

TJENESTER

Tjenester leveret

 1. Operatøren tilbyder en online kommunikationsplatform for udbydere og brugere til at oprette forbindelse via Webstedet ved brug af asynkrone telekommunikationsteknologier, video og andre kommunikationsværktøjer. Siden letter kommunikationen mellem udbydere og brugere for at muliggøre leveringen af ​​Tjenesterne og Produkterne.
 2. Hver udbyder får adgang til Webstedet, som en måde at kommunikere med dig på. Enhver medicinsk rådgivning, som du modtager fra en udbyder via en Tjeneste, leveres af en sådan udbyder og ikke af operatøren.
 3. Du anerkender, at din tillid til enhver rådgivning eller information leveret af en udbyder via webstedet og en tjeneste udelukkende er på din egen risiko, og du påtager dig ansvaret for alle tilknyttede risici i det videst tilladte omfang af loven.
 4. Du vil være i stand til at få adgang til visse udbydere baseret på de oplysninger, du sender til Webstedet.
 5. Vi kan bruge kvalificeret sundhedspersonale til at udføre en indstillende medicinsk undersøgelse af din konsultation, før en recept bliver udskrevet, og det kan være, at vi beder dig om at give yderligere oplysninger, inden en endelig afgørelse tages af vores sundhedspersonale, der udskriver dine recepter.
 6. Du bør altid søge råd fra dit kvalificerede sundhedspersonale med alle spørgsmål eller bekymringer, du måtte have vedrørende dine individuelle behov og eventuelle medicinske tilstande. Al information leveret af operatøren eller i forbindelse med kommunikation understøttet af operatøren er udelukkende beregnet til generelle informationsformål. Dine interaktioner med udbyderne via webstedet er ikke beregnet til at erstatte dit forhold til dit almindelige kvalificerede sundhedspersonale.

Ingen medicinsk behandling eller rådgivning ydes af operatøren

 1. Operatøren yder ikke medicinsk eller farmaceutisk (klinisk) rådgivning eller pleje.
 2. Indholdet på Webstedet og Tjenesterne, herunder uden begrænsning, tekst, kopi, lyd, video, fotografier, illustrationer, grafik og andre visuelle elementer, er kun til informationsformål og udgør ikke klinisk rådgivning, diagnose, behandling eller anbefalinger af enhver art fra operatøren.
 3. Udbydere er sundhedsprofessionelle, der er registreret inden for rammerne af deres kompetencer. Udbyderne er alene ansvarlige for kvaliteten og hensigtsmæssigheden af ​​den kliniske pleje og rådgivning, som de giver dig.
 4. Operatøren anbefaler eller godkender ingen specifikke udbydere, tests, læger, apoteker, medicin, produkter eller procedurer.
 5. Operatøren yder ikke nogen juridisk rådgivning eller repræsentationer på nogen måde vedrørende juridiske spørgsmål forbundet med rådgivning, information, varer eller tjenester, der tilbydes af en udbyder, inklusive men ikke begrænset til eventuelle overholdelsesforpligtelser eller trin, der er nødvendige for at overholde eventuelle regler.
 6. Operatøren giver ikke nogen erklæringer eller garantier vedrørende uddannelsen eller færdighederne hos nogen udbyder, der leverer tjenester og produkter via webstedet.

Ikke til nødsituationer

 1. Tjenesterne og Produkterne, der er tilgængelige via Webstedet, er ikke egnet til akut medicinsk behandling. HVIS DU OPLEVER EN AKUT NØDSITUATION, SKAL DU STRAKS RINGE 112 ELLER KONTAKTE DIT NÆRMESTE SYGEHUS.
 2. Du bør ikke se bort fra eller vente med at søge læge baseret på noget der vises eller ikke vises på Webstedet.
 3. Du bør søge akut hjælp eller følge op, når det anbefales af en udbyder, eller når det på anden måde er nødvendigt.
 4. Du bør fortsætte med at rådføre dig med din almindelige kvalificerede sundhedsperson og andet sundhedspersonale, som anbefalet af dem eller en udbyder.
 5. Søg altid råd fra en læge eller anden kvalificeret sundhedsperson vedrørende spørgsmål, du har vedrørende en medicinsk tilstand, og før du stopper, starter eller ændrer nogen behandling.

Risici ved telesundhedstjenester

 1. Ved at bruge Tjenesterne anerkender du de potentielle risici forbundet med telesundhedstjenester, som omfatter, men ikke er begrænset til følgende:
  1. de transmitterede oplysninger er muligvis ikke tilstrækkelige (f.eks. dårlig opløsning af billeder) til at give mulighed for passende medicinsk eller sundhedsfaglig beslutningstagning
   fra udbyderen;
  2. forsinkelser i evaluering eller behandling kan opstå på grund af fejl i elektronisk udstyr;
  3. manglende adgang til dine lægejournaler kan resultere i uønskede lægemiddelinteraktioner eller allergiske reaktioner eller andre bedømmelsesfejl; og
  4. selvom de elektroniske systemer, som vi bruger, inkorporerer netværks- og software sikkerhedsprotokoller for at beskytte privatlivets fred og sikkerhed for sundhedsoplysninger, kan disse protokoller fejle og forårsage et brud på privatlivets fred for dine sundhedsoplysninger.

Recept politik

 1. Operatøren godkender ikke noget specifikt produkt.
 2. Hvis en udbyder ordinerer et Produkt, vil de begrænse dets levering baseret på relevante nationale eller EU-regler og vil kun ordinere et Produkt, som bestemt efter deres eget kliniske og faglige skøn.
 3. Operatøren giver ingen garanti for, at en recept vil blive udstedt til dig.
 4. Udbydere vil kun ordinere et Produkt med enten en EU- eller national markedsføringstilladelse for den relevante medlemsstat.
 5. Afhængigt af de nationale love, og bestemmelser i det relevante medlemsland, hvor udbyderen og du befinder dig, vil recepter blive udstedt på en af ​​følgende måder:
  1. direkte til dig via e-mail eller på anden måde;
  2. til et Leverandørapotek, der er beliggende i din bopælsmedlemsstat, forudsat at recepten kan sendes via e-mail eller anden måde; eller
  3. til et Leverandørapotek, der er beliggende i en, hvilken som helst anden medlemsstat, forudsat at det er lovligt tilladt at sende produkter til den relevante destination.
 6. Før du afgiver en ordre, vil du blive informeret om de receptudleveringsmuligheder, der er tilgængelige i dit land.
 7. Hvis du afslår nogen af ​​de receptpligtige leveringsmuligheder, der er beskrevet i paragraf 4.5.5, vil du ikke være i stand til at fuldføre din ordre, og du bliver nødt til at anskaffe det ordinerede Produkt på anden vis.
 8. Udbydere forbeholder sig retten til at nægte dig adgang til Tjenesterne og Produkterne, hvis de efter deres eget kliniske skøn vurderer, at der er faktisk eller potentielt misbrug af Tjenesterne eller Produkterne.
 9. Du anerkender og accepterer, at alle recepter, som du erhverver fra en udbyder, udelukkende vil være til din personlige brug.
 10. Du accepterer fuldt ud og omhyggeligt at læse alle angivne produktoplysninger, emballage, og etiketter samt kontakte en læge eller et apotek, hvis du har spørgsmål vedrørende recepten.

Ikke et forsikring produkt

 1. operatøren er ikke et forsikringsselskab, Tjenesterne er ikke forsikringsprodukter, og de beløb, du betaler til operatøren er ikke forsikringspræmier. Hvis du ønsker nogen form for sundhedsforsikring eller anden forsikring, skal du købe en sådan forsikring separat, eller sikre dig, at du har adgang til eller er berettiget til et offentligt sundhedssystem i dit land.
TILGÆNGELIGHED AF TJENESTER

Siden og Tjenesterne er kun tilgængelige for brugere, som er hjemmehørende i en medlemsstat i Den Europæiske Union. Adgang til, og brug af Webstedet eller Tjenesterne er udelukkende begrænset til brugere, der befinder sig i en medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor Tjenesterne er tilgængelige.

Tjenesterne er ikke tilgængelige for brugere, der befinder sig uden for Den Europæiske Union. Adgang til Webstedet eller Tjenesterne fra jurisdiktioner, hvor Webstedets indhold er ulovligt, eller hvor vi ikke tilbyder Tjenesterne, er forbudt.

Du erklærer, at du ikke er en person, der er udelukket fra at tilmelde dig eller modtage Tjenesterne i henhold til lovene i Den Europæiske Union eller andre gældende nationale love i dit land.

FORTROLIGHED

Du accepterer, at oplysninger, som du giver i forbindelse med Tjenesterne, Produkterne og Webstedet, er underlagt vores privatlivspolitik, som hermed er indarbejdet og gjort til en del af disse vilkår ved henvisning.

BESTILLING OG KØB AF TJENESTER

Abonnementsvilkår

 1. Hvis du køber et abonnement i relation til visse Tjenester og Produkter, er dit abonnement løbende, og vil automatisk blive fornyet ved udgangen af ​​den gældende abonnementsperiode, medmindre du sætter dit abonnement på pause inden slutningen af ​​din, på det tidspunkt, aktuelle abonnementsperiode ved at klikke på ‘pause’ i din patientprofil.
 2. Prisen for dit abonnement kan ændre sig fra tid til anden, og under sådanne omstændigheder vil vi gøre, en rimelig indsats for at kommunikere eventuelle prisændringer til dig på forhånd. Prisændringer træder i kraft ved starten af ​​den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen. I henhold til gældende lovgivning accepterer du den nye pris ved at fortsætte med at bruge Tjenesterne eller ved at acceptere Produkterne, efter at prisændringen træder i kraft. Hvis du ikke er enig i en prisændring, har du ret til at afvise ændringen ved at afmelde dig inden prisændringen træder i kraft.

Skrive- eller stavefejl og forkert prissætning

 1. I tilfælde af at en pris, der er angivet på webstedet, er forkert på grund af skrive- eller stavefejl, eller fejl i prisoplysninger modtaget fra en tredjepart, har vi ret til at afvise eller annullere alle ordrer, der er blevet afgivet til den forkerte pris. Vi har ret til at afvise eller annullere sådanne ordrer, uanset om ordren er blevet bekræftet eller ej, og din patientkonto er blevet debiteret. Hvis din patientkonto allerede er blevet debiteret for købet, og din ordre annulleres, vil vi straks udstede en kreditering til din patientkonto på beløbet for debiteringen.

Onlinebetalinger

 1. Når du køber Tjenester og Produkter via Webstedet, skal den samlede pris, du betaler, omfatte følgende:
  1. prisen, der skal betales for lægetjenesten;
  2. prisen, der skal betales for den farmaceutiske service, og levering og forsendelse/levering af produktet;
  3. prisen, der skal betales for dig for at bruge og få adgang til webstedet og dets funktioner via din patientkonto med hensyn til disse medicinske og farmaceutiske tjenester og produkter; og
  4. eventuelle gældende afgifter.
 2. Vi accepterer enhver betalingsmetode eller -system, der er godkendt inden for EU, inklusive direkte debitering (bemærk venligst, at der kan være en lille forsinkelse for den første betaling, hvis du vælger denne betalingsmetode), debet- og kreditkort og tredjepartsplatforme. Hvis en kreditkortkonto bliver brugt til en transaktion, kan vi opnå forhåndsgodkendelse for et beløb op til beløbet for betalingen. Hvis du tilmelder dig for at foretage tilbagevendende betalinger automatisk, vil alle gebyrer og gebyrer blive faktureret til den patientkonto, du angiver under registreringsprocessen på Webstedet. Hvis du ønsker at udpege en anden betalingsmetode, eller hvis der er en ændring, der påvirker din betalingsmetode eller system (f.eks. hvis du vil ændre dit kredit- eller betalingskort), skal du ændre dine oplysninger online. Dette kan midlertidigt forsinke din mulighed for at foretage onlinebetalinger, mens vi bekræfter dine nye betalingsoplysninger.
 3. Du erklærer og garanterer, at hvis du foretager onlinebetalinger:angiver,
  1. alle betalingskontooplysninger, som du angiver er sande, korrekte og fuldstændige;
  2. gebyrer, som du pådrager dig, vil blive honoreret af den relevante institution;
  3. du skal betale de gebyrer, du har pådraget dig i de bogførte beløb, inklusive, uden begrænsning, eventuelle gældende skatter; og
  4. du er den person, i hvis navn betalingsmetoden blev udstedt, og du er autoriseret til at foretage et køb eller anden transaktion med den relevante betalingsmetode.
  5. Du får mulighed for at tilføje flere betalingsmetoder til din Patientkonto som betalingsmuligheder, med en af ​​disse, som dit primære kort. Hvis betaling fra din primære kort ikke er godkendt eller mislykkes, vil vi automatisk forsøge at modtage betaling fra en af ​​de andre betalingsmetoder, som du har registreret med din patientkonto.

Samtykke til tilbagevendende gebyrer

 1. Du accepterer og godkender, at betalingsmetoden automatisk faktureres for Tjenesterne og Produkterne i henhold til de offentliggjorte priser på Webstedet, som kan ændres til enhver tid. Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at sikre midler fra din betalingsmetode, herunder, men ikke begrænset til, utilstrækkelige midler på betalingskontoen eller utilstrækkelige eller unøjagtige oplysninger, der er blevet givet af dig ved indsendelse af elektronisk betaling, kan vi foretage yderligere inddrivelsesforanstaltninger, herunder anvendelse af gebyrer i det omfang loven tillader det.
 2. Du har ret til at tilbagekalde denne autorisation ved at logge ind på din patientkonto og sætte dit abonnement på pause før din næste planlagte abonnementsfornyelse.

Patient egenbetaling

 1. Tjenesterne og Produkterne er 100 % egenbetaling af vores patienter. Ved at acceptere disse Vilkår anerkender du, at uanset om du har en sundhedsforsikring, det kan være offentlig eller privat, vil din forsikringspolice muligvis ikke dække omkostningerne ved Tjenesterne og Produkterne.
 2. Det er dit ansvar at kende dine fordele, og hvordan de gælder for dine fordelsbetalinger, og vi påtager os intet ansvar for at forstå, have kendskab til eller være bundet af vilkårene og betingelserne for en sådan forsikring.
 3. Ved at acceptere disse Vilkår vælger du at købe Tjenester og Produkter, der muligvis eller måske ikke er dækket af din forsikringspolice, hvis du har fået disse tjenester fra en anden udbyder. Du har valgt Tjenester og Produkter til køb på basis af egenbetaling. Med andre ord, du har bedt os og udbyderne om at behandle dit køb af disse Tjenester og Produkter, som om du var en uforsikret patient, og du accepterer at være 100 % ansvarlig for fuld betaling af den angivne pris for Produkterne og Tjenesterne. Du anerkender, at der ikke er nogen garanti for, at dit forsikringsselskab vil foretage nogen betaling på prisen for de Produkter eller Tjenester, som du har købt via Webstedet, og du bør foretage enhver og alle verifikationer i denne henseende, før du afgiver din ordre eller foretager et engangs- eller abonnementskøb.
 4. Vi giver dig gebyrerne på forhånd for de Produkter og Tjenester, du har anmodet om. Ved at acceptere disse Vilkår, accepterer du at betale disse gebyrer fuldt ud, som en selvbetalende patient, idet du vælger ikke at bruge en forsikringsydelse. Du kan få et valg mellem forskellige tjenester sammen med deres priser. Du har valgt Tjenesterne og er villig til at acceptere det fulde økonomiske ansvar for en sådan betaling.

Fortrydelsesret/annullering

 1. Produkter kan muligvis blive forringet eller udløbe hurtigt; de kan ikke returneres, ombyttes eller refunderes. Du har dog ret til rimeligt at efterse dine Produkter, som du ville i en butik, men du kan ikke returnere varer, du har brugt, medmindre du returnerer dem, fordi de er beskadigede eller defekte.
 2. For Produkter, der ikke er lægemidler, og i henhold til bestemmelserne EU direktiverne 2011/83 i Europa Parlamentet og Rådet fra 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, har du ret til at annullere enhver transaktion foretaget online inden for fjorten (14) dage efter den relevante transaktion. Du skal returnere sådanne produkter modtaget inden for fjorten (14) dage efter modtagelsen, idet det bemærkes, at enhver returnering inden for fjorten (14) dage efter den relevante transaktion anses for at opfylde dette krav. Du må under ingen omstændigheder returnere et produkt, der er blevet åbnet, og du vil ikke blive refunderet, hvis vi eller en udbyder modtager et returneret Produkt, der er blevet åbnet. Det samme gælder for alle Tjenester, der er blevet leveret før eller samtidig med din annullering.

Forsendelse af produkterne

 1. Alle produkter, der annonceres på Webstedet, vil blive sendt til dig direkte af en apoteksudbyder.
KVALIFICERING, ADGANG TIL SIDEN, SIKKERHED OG BEGRÆNSNINGER

Du accepterer fuldt ud, nøjagtigt og sandfærdigt at oprette din patientkonto, inklusive, men ikke begrænset til, dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse og adgangskode, som bliver din patientkonto ID, og legitimationsoplysninger. Patientkonto-id'et eller legitimationsoplysningerne er personlige for dig, og du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​dit patientkonto-id eller legitimationsoplysninger og for alle aktiviteter, der finder sted under et sådant patientkonto-id eller legitimationsoplysninger. Du accepterer at forbyde andre at bruge dit patientkonto-id eller dine legitimationsoplysninger, og accepterer straks at underrette os om enhver faktisk eller formodet uautoriseret brug af dit patientkonto-id eller legitimationsoplysninger eller andre sikkerhedsproblemer, som du bliver opmærksom på.

Det er forbudt dig at krænke eller forsøge at krænke Webstedets sikkerhed, herunder uden begrænsning:

 1. at få adgang til data, der ikke er beregnet til en sådan bruger, eller at logge på en server eller en konto, som brugeren ikke har tilladelse til at få adgang til;
 2. forsøg på at undersøge, scanne eller teste et systems eller netværks sårbarhed eller at bryde sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltninger uden behørig autorisation; eller
 3. adgang til eller brug af Webstedet eller en del deraf uden tilladelse, i strid med disse vilkår eller gældende lov.

Du må ikke bruge nogen skraber, crawler, edderkop, robot eller andre automatiserede midler af nogen art til at få adgang til eller kopiere data på webstedet, dybe links til nogen funktion eller indhold på webstedet, omgå vores robotekskluderingsoverskrifter eller andre foranstaltninger, som vi kan bruge til at forhindre eller begrænse adgangen til webstedet.

Overtrædelser af system- eller netværkssikkerhed kan resultere i civilretligt eller strafferetligt ansvar. Vi kan efterforske hændelser, der kan involvere sådanne overtrædelser, og kan involvere og samarbejde med retshåndhævende myndigheder om at retsforfølge brugere, der er involveret i sådanne krænkelser. Du accepterer ikke at bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre webstedets korrekte funktion eller enhver aktivitet, der udføres på webstedet.

Hvis du vælger, eller du får tildelt en bruger identifikationskode, adgangskode eller enhver anden information som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Du må ikke videregive det til nogen tredjepart.

Vi har til enhver tid ret til at deaktivere enhver bruger identifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, og til at tilbagekalde din adgang til webstedet og din patientkonto, hvis du efter vores rimelige opfattelse har undladt at overholde nogen af ​​disse vilkår. Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end dig kender din bruger identifikationskode eller adgangskode, skal du straks underrette os på Kontakt os.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Når du bruger webstedet eller tjenesterne eller sender e-mails, beskeder og anden kommunikation fra din desktop eller mobilenhed til os, kommunikerer du med os elektronisk.

Du giver samtykke til at modtage kommunikation fra os elektronisk.

Du accepterer, at:

 1. alle aftaler og samtykker kan underskrives elektronisk; og
 2. alle meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert lovkrav om, at sådanne meddelelser, og anden kommunikation skal være skriftlig.

Vi og Udbyderne kan kontakte dig via telefon, post eller e-mail for at bekræfte dine kontooplysninger. Vi og Udbyderne kan anmode om yderligere oplysninger fra dig, og du accepterer at bringe sådanne yderligere oplysninger for at sikre, at du ikke svigagtigt har oprettet din konto. Hvis du ikke giver disse oplysninger på den måde, du anmoder om inden for fjorten (14) dage efter anmodningen, forbeholder vi os retten til at suspendere, afbryde eller nægte din adgang til og brug af webstedet og tjenesterne, indtil du giver os oplysningerne som ønsket.

SAMTYKKE TIL MODTAGELSE AF OPKALD, SMS BESKEDER OG VIDEO

Ved at oplyse dit mobilnummer, accepterer du at blive kontaktet af eller på vegne af operatøren på det mobilnummer, du har angivet, herunder opkald og sms-beskeder, for at modtage visse oplysninger og kommunikation vedrørende Produkter eller Tjenester (f.eks. status sporing, påmindelser osv.) eller Webstedet. Vi kan bekræfte dit fravalg via sms. Hvis du abonnerer på flere typer tekstbeskeder fra os, kan vi afmelde dig fra den Tjeneste, der senest sendte dig en besked, eller svare på din STOP-besked ved at sende dig en anmodning om at identificere de Tjenester, du ønsker at stoppe. Bemærk venligst, at ved at trække dit samtykke tilbage, er nogle Webstedsfunktioner, og visse Tjenester muligvis ikke længere tilgængelige for dig. Husk, at hvis du holder op med at modtage tekstbeskeder fra os, modtager du muligvis ikke vigtige og nyttige oplysninger og påmindelser om dine Tjenester.

EJERSKAB AF WEBSTEDET OG RELATEREDE MATERIALER SAMT YDERLIGERE BEGRÆNSNINGER

Alle sider på Webstedet og alt materiale, der er gjort tilgængeligt til download, tilhører operatøren eller dennes licensgivere eller leverandører, alt efter hvad der er relevant. Siden er beskyttet af gældende nationale, og internationale love om ophavsret og varemærker.

I henhold til disse Vilkår og betalingen af ​​alle gældende gebyrer sender vi dig en tilbagekaldelse, ikke-overførbar (undtagen som angivet nedenfor), personlig, ikke-eksklusiv licens til at bruge objektkode versionen af ​​Webstedet.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig i disse Vilkår, er forbeholdt og bibeholdt af os eller vores licensgivere, leverandører, udgivere, rettighedsindehavere eller andre indholdsudbydere.

Hverken Webstedet og Tjenesterne eller dele af Webstedet og Tjenesterne må ikke reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde udnyttes til noget kommercielt formål uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke indramme eller bruge indramningsteknikker til at vedlægge varemærker, logoer eller andre ejendomsretlige oplysninger (inklusive billeder, tekst, side layout eller form) af vores, uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Du må ikke bruge metatags eller anden "skjult tekst" ved at bruge vores navn eller varemærker uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Du må ikke misbruge Webstedet eller Tjenesterne. Du må kun bruge Webstedet og Tjenesterne, som tilladt ved lov. Indholdet på Webstedet, herunder uden begrænsning filer, dokumenter, tekst, fotografier, billeder, lyd og video, og ethvert materiale, som er tilgået gennem eller gjort tilgængeligt til brug eller download via Webstedet, må ikke kopieres, distribueres, ændres , gengivet, offentliggjort eller brugt, helt eller delvist, undtagen til formål godkendt eller skriftligt godkendt af os. Du må ikke indramme eller bruge indramningsteknikker til at omslutte eller linke til, navne, varemærker, servicemærker, logoer, indhold eller andre ejendomsretlige oplysninger (herunder, uden begrænsning, billeder, tekst, side layout eller form) af Operatør uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

NØJAGTIGHED AF OPLYSNINGER & FUNKTIONALITET

Selvom vi forsøger at sikre integriteten, og nøjagtigheden af ​​Webstedets og tjeneste beskrivelserne, giver vi ingen erklæringer, garantier eller garantier overhovedet med hensyn til korrektheden eller nøjagtigheden af ​​webstedet, tjeneste beskrivelserne, og andet indhold på siden. Det er muligt at Webstedet kan indeholde typografiske fejl, unøjagtigheder eller andre fejl, og at uautoriserede tilføjelser, sletninger og ændringer kan blive foretaget på Webstedet af tredjeparter. I tilfælde af at der opstår en unøjagtighed, bedes du informere os, så den kan rettes.

Oplysninger på Webstedet kan ændres eller opdateres uden varsel.

Derudover har vi intet ansvar eller erstatningsansvar for information eller indhold, der sendes til Webstedet fra en tredjepart, der ikke er operatør .

Vi forbeholder os fuldstændig, og udelukkende skøn med hensyn til driften af ​​Webstedet og Tjenesterne. Vi kan blandt andet trække tilbage, suspendere eller afbryde enhver funktionalitet eller funktion på Webstedet eller Tjenesterne.

Vi er ikke ansvarlige for transmissionsfejl, korruption eller kompromittering af informationer, der overføres via lokale eller udvekslede telekommunikationsselskaber.

Vi er ikke ansvarlige for at vedligeholde oplysninger, der stammer fra brugen af ​​Webstedet eller med hensyn til Tjenesterne. Vi forbeholder os retten til at vedligeholde, slette eller ødelægge al kommunikation eller information, der er postet eller uploadet til Webstedet eller Tjenesterne i overensstemmelse med vores interne politikker for opbevaring af registre eller ødelæggelse.

Billederne af Produkterne på Webstedet er kun til illustrative formål.

Produkter kan afvige fra billederne på Webstedet, og vi påtager os intet ansvar for enhver tillid, som du måtte sætte på nøjagtigheden af ​​de billeder, der bruges på Webstedet.

Indpakningen af Produkterne kan variere fra tid til anden fra den der vises på billederne på Webstedet.

Alle produkter vist på Webstedet forbliver til enhver tid afhængig af tilgængelighed fra den relevante udbyder. Hvis det Produkt, du har bestilt, ikke er tilgængeligt, giver vi dig besked så hurtigt som muligt, og vi refunderer din betaling omgående.

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER

Links til tredjepartswebsteder på Webstedet er udelukkende tilvejebragt for din bekvemmelighed. Hvis du bruger disse links, forlader du Webstedet. Vi har ikke gennemgået eller kontrolleret disse tredjepartswebsteder, og vi er ikke ansvarlige for disse websteder, deres indhold eller tilgængelighed. Vi støtter eller fremsætter derfor ikke nogen repræsentationer om dem, eller noget materiale, der findes der, eller nogen resultater, der kan opnås ved at bruge dem. Hvis du beslutter dig for at få adgang til nogle af ​​de tredjepartswebsteder, der er linket til Webstedet, gør du det helt på egen risiko.

Du må linke til Webstedets hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er retfærdig og lovlig, samt ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det.

Du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for tilknytning eller godkendelse fra vores side, hvor ingen eksisterer.

Du må ikke oprette et link til Webstedet på nogen hjemmeside, der ikke ejes af dig.

Siden må ikke rammesættes på nogen anden hjemmeside, og du må heller ikke oprette et link til nogen anden del af hjemmesiden end startsiden.

Vi forbeholder os retten til at trække tilladelse til linkning tilbage uden varsel.

BRUGEROPLYSNINGER

Hvis du indsender, uploader, poster eller overfører sundhedsoplysninger, sygehistorie, information om tilstande, problemer, symptomer, personlige oplysninger, samtykkeformularer, aftaler, anmodninger, kommentarer, ideer, forslag, informationer, filer, videoer, billeder eller andet materiale til os eller Webstedet ("brugeroplysninger"), accepterer du, ikke at give nogen brugeroplysninger som:

 1. er falske, unøjagtige, ærekrænkende, fornærmende, injurierende, ulovlige, obskøne, truende, chikanerende, svigagtig, pornografisk, skadelig eller som kan tilskynde til kriminel eller uetisk adfærd;
 2. krænker privatlivets fred, ophavsret, varemærke, forretningshemmeligheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder for enhver person eller enhed; eller
 3. indeholder eller overfører en virus eller enhver anden skadelig komponent.

Du accepterer ikke at kontakte andre Webstedsbrugere via uopfordrede e-mails, telefonopkald, mails eller nogen anden kommunikationsmetode.

Du repræsenterer og garanterer over for os, og udbyderne, at du har den juridiske ret og tilladelse til at levere alle brugeroplysninger til os og udbyderne til brug, som angivet heri og krævet af os og den relevante udbyder.

Du accepterer, at oplysninger, som du giver i forbindelse med Tjenesterne og Webstedet, er underlagt vores Privatlivspolitik.

Du accepterer at du ikke kan:

 1. få adgang til Webstedet eller bruge Tjenesterne på nogen ulovlig måde eller til noget ulovligt formål;
 2. sende: (i) en meddelelse under et falsk navn; eller (ii) enhver data, materiale, indhold eller information (herunder, uden begrænsning, råd og anbefalinger) (samlet "information"), som er: (i) injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, svigagtigt, falsk eller i modstrid med ejerskab eller intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende enhver anden person; eller (ii) indeholder eller fremmer enhver virus, orm, trojansk hest, tidsindstillet bombe, malware eller anden computerprogrammering eller kode, der er designet eller beregnet til at beskadige, ødelægge, opsnappe, downloade, forstyrre, manipulere eller på anden måde afbryde eller ekspropriere Webstedet eller Tjenesterne, personlige oplysninger, software, udstyr, servere eller information eller lette eller fremme hacking eller lignende adfærd;
 3. efterligne eller misrepræsentere din identitet eller urigtigt angive eller misrepræsentere din tilknytning til en person eller enhed;
 4. manipulere, hacke, forfalske, kopiere, ændre eller på anden måde ødelægge administrationen, sikkerheden eller den korrekte funktion af Webstedet eller Tjenesterne;
 5. bruge robotter eller scripts med Webstedet;
 6. forsøge at reverse engineering, reverse assemble, reverse kompilere, dekompilere, adskille, oversætte eller på anden måde ændre, bedrage eller skabe falske resultater fra eksekverbar kode, information på eller modtaget af Webstedet;
 7. have nogen antivirus- eller antispywaresoftware kørende, der er indstillet til at tilsidesætte internetbrowserens cookies-indstilling;
 8. forkert identificere afsenderen af ​​enhver meddelelse, der er sendt til operatøren;
 9. ændre tilskrivningen eller oprindelsen af ​​elektronisk post, beskeder eller opslag;
 10. høste eller indsamle personlige helbredsoplysninger om enhver anden person, der bruger Webstedet eller Tjenesterne; og/eller
 11. krænkelse af enhver parts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller anden ejendomsret, offentlighed eller privatlivsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, sådanne tredjeparters rettigheder.

Advarsel: Hvis du til enhver tid giver falske eller vildledende oplysninger, når du bruger Webstedet, kan der udstedes en recept, eller et Produkt eller en Tjeneste kan leveres baseret på sådanne oplysninger, hvilket kan have alvorlige og potentielt livstruende konsekvenser. Ved at bruge Webstedet, og give samtykke til disse vilkår, accepterer du ikke at give falske, unøjagtige eller vildledende oplysninger på noget tidspunkt. At gøre det ville være et brud på disse vilkår.

Du accepterer at forsvare, holde operatør og udbyderne skadesløse fra og imod alle tredjeparts krav, skader og udgifter (inklusive, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer) mod eller pådraget af os som følge af en bruger Oplysninger, som du uploader til eller transmitterer gennem Webstedet eller ethvert brud på denne paragraf 14.

KRAV OM KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder og forventer, at tjenestebrugere af Webstedet gør det samme.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for ophavsretligt beskyttet materiale, der er offentliggjort på Webstedet. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, skal du følge procedurerne nedenfor.

Vi vil reagere omgående på meddelelser om påstået krænkelse, som er rapporteret til os.

Notits om påstået krænkelse af indhold tilgængeligt på webstedet

 1. Hvis du er ophavsretsejer, autoriseret til at handle på vegne af en, eller autoriseret til at handle under en eksklusiv ret under ophavsret, bedes du rapportere alle påståede ophavsretskrænkelser, der finder sted på eller via Webstedet ved at sende os en meddelelse (en "copyrightmeddelelse"), som overholder følgende krav:
  1. identificere de ophavsretligt beskyttede værker, som du hævder er blevet krænket;
  2. identificere det materiale eller det link, som du hævder krænker (eller er genstand for krænkende aktivitet), og den adgang, som skal deaktiveres, herunder som minimum, hvis det er relevant, URL'en til det link, der vises på webstedet, hvor sådanne materiale kan findes;
  3. angive din postadresse, telefonnummer og, hvis tilgængelig, e-mailadresse;
  4. inkludere begge følgende udsagn i teksten i copyright-meddelelsen:
   "Jeg erklærer hermed, at jeg i god tro mener, at den omtvistede brug af det ophavsretligt beskyttede materiale ikke er godkendt af ejeren af ​​ophavsretten, dennes agent eller loven. Jeg erklærer herved, at oplysningerne i denne meddelelse om ophavsret er nøjagtige, og under de relevante juridiske sanktioner, at jeg er ejer eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​ophavsretten eller af en eksklusiv rettighed under ophavsretten, som er angiveligt krænket”; 
  5. Angiv dit fulde juridiske navn og din elektroniske eller fysiske signatur; og
  6. levere denne ophavsretsmeddelelse, med alle punkter udfyldt, til os på: Kontakt os
IMMATERIELLE EJENDOM

Med undtagelse af din elektroniske sygejournal beholder vi alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til Webstedet, Tjenester og enhver information, dokumentation, software eller andet materiale på Webstedet og enhver patent, ophavsret, forretningshemmelighed, varemærke, servicemærke eller anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret til noget af det foregående, undtagen oplysninger om Siden, som er licenseret til os (i så fald beholder licensudbyderen alle rettigheder, titel og interesser heri).

De oplysninger, der er tilgængelige via Webstedet og Tjenesterne, er operatørens ejendom. Du accepterer ikke at gemme, kopiere, ændre, reproducere, genudsende, distribuere, sprede, leje, lease, udlåne, sælge, offentliggøre, udsende, vise eller cirkulere sådanne oplysninger til nogen.

Brug, reproduktion, kopiering eller omfordeling af vores varemærker, servicemærker og/eller logoer er strengt forbudt uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Den umiddelbart foregående sætning gælder også for tredjepartsvaremærker, servicemærker og logoer, der er opslået på Webstedet.

Intet indeholdt på Webstedet skal fortolkes som at give, underforstået, estoppel, dispensation eller på anden måde, nogen licens eller ret til at bruge et varemærke, servicemærke eller logo, der
vises på webstedet uden skriftlig tilladelse heraf fra operatøren, eller tredjepartsejeren af ​​et sådant varemærke, servicemærke eller logo. Webstedet kan indeholde andre ejendomsretlige meddelelser og oplysninger om ophavsret, hvis Vilkår du accepterer at følge.

Vi kan slette enhver information, som du giver os, som vi efter eget skøn anser for at være svigagtig, misbrug, ærekrænkende, obskøn eller i strid med enhver anden persons eller enheds ophavsret, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER

Vi garanterer ikke, at adgang til eller brug af Webstedet vil være uafbrudt eller fejlfrit, eller at defekter og fejl på Webstedet vil blive rettet.

Webstedet, inklusive alt indhold eller information indeholdt på det eller enhver webstedsrelateret Tjeneste, leveres "som det er", uden repræsentation eller garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået.

Du påtager dig det fulde ansvar og risiko for din brug af Webstedet, webstedsrelaterede Tjenester og linkede websteder. Du er ansvarlig for at implementere procedurer, der er tilstrækkelige til at tilfredsstille dine behov for databackup og sikkerhed.

Garantier vedrørende produkter eller tjenester, der tilbydes, sælges og distribueres via webstedet, er underlagt separate garantivilkår og -betingelser, hvis nogen, givet af os eller tredjeparter (inklusive de relevante udbydere) med eller i forbindelse med de relevante Produkter eller Tjenester .

Vi garanterer ikke, at der ved brug af Tjenesterne vil blive skrevet recepter til dig. Du anerkender og forstår, at brugen eller misbrugen af Produkterne, der er opnået via Webstedet, kan resultere i uønskede eller uventede konsekvenser.

ANSVARSBEGRÆNSNING VED BRUG AF SIDEN
VIGTIGT - DIN OPMÆRKSOMHED GØRES ISÆR PÅ DENNE KLAUSUL, OG GRÆNSERNE FOR VORES ANSVAR INDEN FOR DEN. 

Medmindre det er fastsat ved lov og uden begrænsning:

 1. påtager vi os intet ansvar for konsekvenserne af anvendelse, brug eller misbrug af Produkter eller Tjenester, der er indeholdt på eller gjort tilgængelige via Webstedet, herunder enhver skade eller skade på enhver person eller ejendom, som et spørgsmål om uagtsomhed eller på anden måde, herunder din manglende overholdelse af advarselsmærkater, der er knyttet til produkterne; og
 2. vi er ikke ansvarlige for udbydernes handlinger eller undladelser.

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører eller for svig eller svigagtig vildledning.

Vi er ikke ansvarlige, uanset om det er kontraktmæssigt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemte pligter eller andet, for:

 1. tab eller skade forårsaget af, at du giver unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger;
 2. tab af dit følelsesmæssige velvære inklusive, men ikke begrænset til, enhver forlegenhed forårsaget;
 3. tab af indkomst eller forventet fortjeneste;
 4. tab af mulighed;
 5. tab af goodwill eller skade på omdømme;
 6. tab påført af tredjemand; eller
 7. indirekte, følgeskader, særlige eller eksemplariske skader, der opstår som følge af brugen af ​​webstedet eller tjenesten eller et produkt, uanset handlingsformen.

Vi er ikke ansvarlige for noget tab eller skade (i kontrakt, uagtsomhed eller på anden måde), hvor:

 1. der ikke er nogen overtrædelse af en lovpligtig omsorgspligt, som vi skylder dig;
 2. tabet eller skaden ikke er et rimeligt forudsigeligt resultat af et sådant brud; eller
 3. ethvert tab eller skade eller øget risiko for tab eller skade er resultatet af et brud fra dig af disse vilkår.

Med forbehold af paragraf 18.2 er vores samlede ansvar over for dig, hvad enten det er i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemt pligt eller andet, der opstår under eller i forbindelse med leveringen af ​​Produkterne eller Tjenesterne, begrænset til det beløb, der betales af dig med hensyn til et sådant Produkt eller en sådan Tjeneste.

Vi vil træffe alle passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling af dine personoplysninger og mod utilsigtet tab eller ødelæggelse af eller beskadigelse af persondata, men med forbehold af dette og vores forpligtelser i henhold til loven som dataansvarlig, skal vi ikke være ansvarlig for ethvert datatab eller uautoriseret adgang fra andre personer, hvad enten det er et resultat af uautoriseret adgang, fejladresse, teknisk fejl, teknisk interferens, uagtsomhed eller andet.

Vi fraskriver os alle garantier, udtrykkelige eller underforståede (i det omfang det er tilladt ved lov), inklusive, men ikke begrænset til, underforståede garantier af tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål. Vi garanterer ikke, at Webstedet eller eventuelle meddelelser sendt af os til dig vil være fri for vira eller andre skadelige komponenter.

Vi påtager os ikke noget ansvar eller ansvar for tredjemands handlinger eller undladelser, inklusive, men ikke begrænset til, udbyderne.

Produkter og Tjenester tilbydes kun via Webstedet til din egen personlige, huslige og private brug. Du accepterer ikke at give Produkterne til nogen anden person eller at bruge Produkterne eller Tjenesterne til kommercielle, forretningsmæssige eller videresalgsformål, og vi har intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse, eller tab af forretningsmulighed, hvis du bruger sådanne Produkter eller Tjenester på anden måde end i overensstemmelse med disse Vilkår.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, som opstår som følge af din manglende information til din almindelige kvalificerede sundhedspersonale om Produkter eller Tjenester, som du bestiller fra Webstedet.

INGEN TREDJEPARTS RETTIGHEDER

Medmindre det udtrykkeligt er angivet i Vilkårene om det modsatte, er intet heri beregnet til at give nogen rettigheder eller retsmidler til andre personer end dig, os og vores tilknyttede selskaber. Intet i Vilkårene er beregnet til at fritage eller fritage tredjeparters forpligtelse eller ansvar over for dig, os eller udbydere.

OVERDRAGELSE

Du må ikke tildele, overføre eller uddelegere vilkårene eller nogen del heraf uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi kan frit overføre, tildele eller uddelegere hele eller dele af vilkårene og alle rettigheder eller pligter heri. Betingelserne vil være bindende for og være til fordel for parternes arvinger, efterfølgere og tilladte erhververe.

GÆLDENDE LOV

Disse Vilkår skal fortolkes og fortolkes i henhold til lovene i England og Wales.

Som forbruger har du forbrugerrettigheder, der beskytter dig i henhold til gældende obligatoriske bestemmelser i loven i din bopælsmedlemsstat.

LØSNING PÅ TWISTER

Domstolene i England og Wales vil have ikke-eksklusiv jurisdiktion vedrørende alle tvister eller krav, der opstår som følge af eller på nogen måde relaterer til disse Vilkår eller din brug af Webstedet, herunder uden begrænsning Tjenesterne, mellem dig og os .

Med hensyn til dine rettigheder som forbruger vil de domstole, der har jurisdiktion, være enten domstolene i England og Wales eller i den medlemsstat, hvor du bor.

Vi vil forsøge at arbejde i god tro for at løse ethvert problem, du har med Webstedet, herunder uden begrænsning de Produkter og Tjenester, der er bestilt eller købt via Webstedet, hvis du kontakter os.

Vi er dog klar over, at der kan være sjældne tilfælde, hvor vi muligvis ikke er i stand til at løse et problem til din tilfredshed. Vi og du vil forsøge at nå til enighed om at løse kravet inden for tredive (30) dage efter meddelelsen er modtaget.

Bemærk venligst, at Europa-Kommissionens websted (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) kan hjælpe dig med at finde en løsning på dit forbrugerproblem gennem passende muligheder.

FORCE MAJEURE

Vi vil ikke blive anset for at være i strid med disse Vilkår eller ansvarlige for brud af disse Vilkår eller vores Privatlivspolitik på grund af nogen begivenhed eller hændelse uden for vores kontrol, herunder uden begrænsning, Guds handlinger, terrorisme, krig , invasion, fejl i offentlige netværk, elektrisk mangel, jordskælv eller oversvømmelser, civile uorden, strejker, brand eller anden katastrofe.

OPSIGELSE

Vi forbeholder os retten til at nægte at give dig adgang til hele eller dele af webstedet eller til at opsige din adgang til hele eller dele af Webstedet, hvis din adfærd giver os en gyldig grund til at gøre det. Det her vil især være tilfældet, hvis du overtræder gældende love eller kontraktmæssige bestemmelser.

Uanset en sådan begrænsning eller opsigelse, vil du fortsat have adgang til Produkter og tjenester, som du har købt indtil da.

ERSTATNING

Du accepterer at forsvare, holde skadesløs og holde os og enhver af vores tilknyttede selskaber skadesløse fra og imod alle rettigheder, krav, tab, forpligtelser, skader, krav, sagsgrunde, handlinger og søgsmål (uanset om ved lov eller retfærdighed), honorarer, omkostninger og advokatsalærer af enhver art, der opstår direkte eller indirekte fra eller i forbindelse med:

 1. din brug eller misbrug af Webstedet, Produkterne, Tjenesterne eller enhver information, der er offentliggjort på Webstedet;
 2. dit brud på Vilkårene eller Privatlivspolitikken;
 3. indholdet eller emnet for enhver information, du giver til os eller en udbyder eller kundeserviceagent; eller
 4. enhver uagtsom eller uretmæssig handling eller undladelse fra dig i din brug eller misbrug af Webstedet, Produkter, Tjenester eller enhver information på Webstedet, herunder uden begrænsning, krænkelse af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivsrettigheder eller uagtsomhed eller uretmæssig adfærd.
REVISION AF VILKÅRENE

Efter eget skøn forbeholder vi os retten til at ændre disse Vilkår til enhver tid, med virkning fra offentliggørelsen på Webstedet. Du bør derfor med jævne mellemrum besøge denne side for at gennemgå de nuværende Vilkår, så du er opmærksom på sådanne revisioner, som du er bundet af. Du accepterer derfor at gennemgå Vilkårene, hver gang du går ind på Webstedet, så du kan være opmærksom på eventuelle ændringer i disse Vilkår. Datoen for sidst reviderede Vilkår er angivet øverst.

Enhver brug af Webstedet efter sådanne ændringer vil blive betragtet som din accept af samme.

Hvis du ikke er enig i de ajourførte Vilkår, skal du slette din Patientkonto.

RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT

Efter sletning af din patientkonto, sletter vi alle oplysninger, vi har om dig.

Udbydere er dog forpligtet ved lov til at opbevare en kopi af din lægejournal i en vis varighed, som kan variere fra medlemsstat til medlemsstat, og derfor er operatøren det også.

GENERELT

I tilfælde af, at en domstol eller anden domstol med kompetent jurisdiktion mener, at nogen af ​​Vilkårene ikke kan håndhæves, skal sådanne bestemmelser begrænses eller fjernes i det nødvendige omfang, således at disse Vilkår ellers forbliver i fuld kraft og effekt.

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende genstanden herfor.

Visse bestemmelser i disse Vilkår kan blive afløst af udtrykkeligt angivne juridiske meddelelser eller vilkår, der findes på bestemte sider på Webstedet.

Oplysninger om ophavsret/varemærke. Copyright © HR Healthcare Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, logoer og servicemærker ("mærkerne"), der vises på webstedet, er vores ejendom eller ejet af andre tredjeparter. Du har ikke tilladelse til at bruge mærkerne uden vores forudgående skriftlige samtykke eller samtykke fra en sådan tredjepart, som kan eje mærkerne.

Kun med henblik på artikel 14, stk. 2, litra c) og 28 i Rådets direktiv 2006/112/EF (om det fælles system for merværdiafgift) og tilsvarende national lovgivning, og underlagt eventuelle andre lovkrav fastsat i eller gælder for disse Vilkår, anses operatøren for at levere Produkterne og Tjenesterne til dig, og i overensstemmelse hermed anses udbyderne for at have leveret disse Produkter og Tjenester til operatøren.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du ønsker at indgive en klage over Webstedet, bedes du kontakte os.

Hvis du af en eller anden grund har brug for at kontakte os, er den nemmeste måde at kontakte os direkte ved E-mail på kundeservice-dk@treated.com.

Hvor der i disse Vilkår henvises til at kommunikation sker skriftligt, skal dette anses for at omfatte kommunikation foretaget af os i form af meddelelser på skærmen, meddelelser, promptfelter eller anden kommunikation eller information, der er givet til dig via Webstedet eller via e-mail. ved at bruge en e-mailadresse, som du har givet os til kommunikation med dig. Bestemmelserne i denne klausul finder ikke anvendelse på kravene til forkyndelse af dokumenter i retssager.

Oversættelse

Denne politik er oprindeligt udformet på engelsk, og er oversat til dansk. Hvis der er nogen konflikt eller uoverensstemmelse i oversættelsen af ​​en bestemmelse mellem den danske version af denne privatlivspolitik og den engelske version, er den engelsksprogede version gældende.

Lad os hjælpe dig med at vælge bedre.

Foreslå en medicin

Hvis der er en bestemt medicin eller sygdom, som du leder efter, så fortæl os om det – så kigger vi på det.

Det kan være, at vi sender en e-mail om dit spørgsmål, men du kan fravælge disse e-mails til enhver tid.

Fortæl os om et problem

Jeg accepterer Handelsvilkårene.
Det kan være, at vi sender en e-mail om dit spørgsmål, men du kan fravælge disse e-mails til enhver tid.

Spørg os eller foreslå noget.

Indsend dit spørgsmål her, eller fortæl os hvis du har fundet et problem på vores hjemmeside.

Det kan være, at vi sender en e-mail om dit spørgsmål, men du kan fravælge disse e-mails til enhver tid.
4.8

Vores gennemsnitlige bedømmelse baseret på 347 anmeldelser

Tilføj en medicin for at sammenligne

Dit spørgsmål er blevet sendt til vores team, og vi giver dig besked, når de har besvaret det.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev. Hold øje med din indbakke for at følge med i vores seneste nyheder.

news-letter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få det sidste nye om og meget mere.

Ved at klikke "Abonnér nu" accepterer du vores Privatlivspolitik.