HIV er en af verdens mest omtalt viruser, fordi den i store dele af verden smitter op mod 2.3 millioner og dræber op mod 1.1 million mennesker årligt. Ifølge WHO er Afrika stadig den del af verden, der er hårdest ramt med 25.7 mio smittede.

Heldigvis falder både antallet af smittede og døde år for år, fordi den HIV undertrykkende medicin bliver mere og mere udbredt. 

Ifølge Statens Serum Institut, smittes færre og færre danskere med HIV årligt, og det er yderst sjældent også dødeligt. På nuværende tidspunkt skønnes det, at ca. 7.000 dansker lever med HIV, hvoraf 5.600 af disse er diagnosticeret med virussen, og over 90% behandles med antiviral medicin, der undertrykker HIV i et omfang, som sikrer en høj livskvalitet samt en gennemsnitlig levealder.

Hvad er HIV?

Den egentlig udbredelse af HIV i Europa begyndte omkring 1975[1], men virussen blev først anerkendt i 1981. 

HIV betyder Humane Immundefect Virus, og er en tilstand, som hæmmer immunforsvarets evne til at bekæmpe infektioner ved at nedbryde CD4-cellerne. Disse celler hjælper med at danne de antistoffer, der bekæmper infektioner.  

Når man diagnosticerer HIV, kigger man på CD4 niveauet i blodet, som hos en rask person skal ligge mellem 500 - 1500 pr. liter blod, og hos en HIV smittet ligger under 500 - kommer det under 200, diagnosticeres man med AIDS.

AIDS er en tilstand, som betyder, at immunsystemet er blevet defekt af HIV virussen, så det ikke længere kan bekæmpe simple infektioner, som f.eks. influenza, hvilket kan være livstruende. I moderne tid er medicin mod Aids dog så effektiv, at de fleste med sygdommen lever et sund og langt liv uden de store problemer. 

I mange år blev HIV associeret med at være en sygdom, der kun skete for homoseksuelle mænd. Men virussen kan altså sagtens smitte alle uanset seksuel orientering. Infektion smitter kun gennem blod, slimhindelæsioner samt fra barn til moder. 

Ved seksuel kontakt hvor der opstår slimhindelæsioner er smitterisikoen allerstørst ved analsex, hvorimod risikoen er under 10% ved vaginalt samleje.

Det er også vigtigt at pointere, at hvis man er behandlet korrekt for HIV, så kan man som HIV positiv ikke smitte ved seksuel kontakt.

Behandling af HIV

WHO og UNAIDS arbejder hvert år på at komme tættere mod deres mål om at eliminere HIV og AIDS. Dette gør de blandt andet med 90-90-90 målsætningen, som indtrådte i oktober 2014, og som gerne skal nås inden 2020. Målet lyder:

  1. 90% af alle der lever med HIV, skal være klar over det
  2. 90% af alle der er diagnosticeret med HIV,skal modtage den antivirale behandling, der undertrykker virussen.
  3. 90% af alle der modtager den antivirale behandling skal opleve en effekt. 

 


Tallene i oversigten er alle fra 2017-2018, og viser Sverige som fører af feltet, med Portugal og Danmark lige i hælene.

Sverige ramte dog 90-90-90 målet allerede i slutningen af 2015 [2] og ligger på nuværende tidspunkt tættere på 100 end på 90. Ifølge Aidsmap ramte Danmark også målet i August 2018. 

Grunden til at Skandinavien har succes med at behandle HIV, samt at begrænse antallet af nye tilfælde, er den positive sammenhæng mellem implementering af politikker og programmer, der øger patientbevidsthed samt partneranmeldelser. Samtidig tilskynder sundhedsvæsenet til, at man bliver testet regelmæssigt.

Til trods for de effektive tiltag, er der dog stadig nye tilfælde af HIV hvert år. 

HIV i skandinavien 

Tilbage i 2018 var der 159 nye HIV diagnoser i Danmark, og I Sverige var der ifølge Folkhalsomyndigheten 481 nye tilfælde.

For begge lande gælder det, at over halvdelen af disse var mænd, der har sex med mænd.

I Danmark havde 25 af de nye HIV-smittede allerede Aids, som Ifølge Statens Serum Institut er fordi, de blev testet alt for sent.

Men faktisk handler det om andet end at blive testet. Det handler også om at forebygge, hvis man er i risikozonen for at blive smittet. 

På trods af enorm succes med at behandle HIV i Skandinavien, når man kigger på 90-90-90-målet, har vi spurgt vores kliniske overlæge hos Treated.com, Dr. Daniel Atkinson, om han tror, at vi kan eliminere nye tilfælde af HIV-infektion i Skandinavien? Han svarer:

”Selvom Skandinavien har gjort det virkelig godt mht. at nå 90-90-90-målet , viser statistikken stadig, at mænd der har sex med mænd er den mest udsatte gruppe, når det kommer til nye HIV-infektioner. PrEP kunne være svaret på, hvordan man markant reducerer disse tal.”

Forebyggelse af HIV

PrEP står for Pre Exposure Prophylaxis, der betyder, at det er et lægemiddel, som tages i den forebyggende fase - altså før man er smittet med HIV. 

I Danmark ordineres PrEP kun til kontinuerlig brug, selvom der er undersøgelser, der viser gode resultater, hvis du tager lægemidlet ‘’on-demand’’ - altså når du ved, at du skal have ubeskyttet sex.

Metoden kaldes, 2-1-1 og betyder, at man tager PrEP to dage før man skal have sex, på selve dagen man har sex og dagen efter. Ifølge det franske studie iPrEX giver dette op til 96% sygdomsforebyggelse, op mod de 99% der opnås ved daglig indtagelse.

PrEP gives på nuværende tidspunkt til over 380.000 mennesker i verden, og der findes et utal af studier, der viser, hvor effektivt lægemidlet er. 

Den forebyggende behandling udleveres gratis i Danmark, men desværre kun til en mindre høj risiko-målgruppe, der reguleres af Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med World AIDS Day 2019, har afdelingslæge hos Sundhedsstyrelsen, Asja Kunøes, udtalt:

‘’PrEP skal ses som et farmakologisk supplement til den eksisterende forebyggelsesindsats, der har fokus på sikker sex, tidlig opsporing og effektiv behandling. Herudover følges der op på behandlingen med relevante tests - også i forhold til mulige bivirkninger, bl.a. med kontrol af nyrefunktionen.’’

Hvis du vil læse mere om PrEP kan du gøre det her.