For patienter er forskellen på varemærket medicin og generika ikke altid særlig tydelig. Hvis medicinen markedsføres under to forskellige navne, er det kun naturligt at antage at der er en væsentlig forskel på de to varer.

I teorien er de eneste åbenlyse forskelle på både original varemærkemedicin og original generika navnet og indpakningen.

Den korte forklaring er at patenter på medicin ofte frigives efter en periode på 15 år, således at de har eneret til at sælge og tjene penge på et produkt de har måske har brugt flere år på at udvikle. Herefter kan andre producenter begynde at markedsføre lovlige kopier, typisk under andre navne og ofte til en lavere pris. I langt de fleste tilfælde vil produkterne markedsføres med navnet på den aktive ingrediens.

Et af de måske bedst kendt eksempler er det kendte produkt til behandling af erektil dysfunktion, Viagra. Det blev udviklet af Pfizer i 90'erne og kom på markedet i 1998. I de første 15 år, indtil 2013 hvor patentet udløb, havde Pfizer eneretten til at sælge produkter med den aktive ingrediens. I dag produceres sildenafil af en lang række forskellige leverandører. Interessant er det dog at Pfizer selv producerer deres egen generiske udgave af sildenafil, højst sandsynligt fordi at markedet for lægemidlet er så kæmpestort.

Generisk medicin indeholde den samme aktive ingrediens og være tilgængelig i de samme doser. Generiske produkter vil desuden skulle møde de samme høje standarder og krav som stilles til produktionen af original medicin.

Med ovenstående information er det let at antage at pillerne vil fungere lige godt og være af samme kvalitet; samme effektivtet og samme risiko for at give de samme bivirkninger hos brugerne.

Men, som vi vil komme nærmere ind på i denne artikel, så er dette ikke altid tilfældet.

 

Hvad er de fysiske forskelle på lægemidlerne?

Selvom den aktive ingrediens i generisk medicin er den samme, vil de andre ingredienser brugt i produktionen til tider være anderledes. Dette er blandt andet grunden til at pillerne ikke altid ligner hinanden når vi ser dem side om side.

Visse generiske udgaver kan også tage længere tid om at blive optaget i kroppen grundet ingredienserne eller belægningen kan have en anden konsistens.

Men disse forskelligheder burde ikke (i hvert i teorien) give nogen bemærkelsesværdige forskelle i deres virkning.

 

Patienter (og lægers) vurdering

Hvis man giver dem valget, vil mange patienter foretrække varemærket fremfor den generiske udgave. Til tider vil det være fordi de stoler mere på mærket, har set reklamer for det eller er vant til at bruge den varemærkede udgave og ikke har lyst til at bruge den "billige" udgave de anser for at være anderledes.

Patienter kan også være modstandere af et skift fra varemærke til generika hvis de er godt tilfredse med deres nuværende behandling.

Et godt eksempel på dette er præventionsmidler.

Flere generiske udgaver af mange populære varemærker er på markedet, men som vi ved er listen over mulige bivirkninger ved hormonbaserede præventionsmidler meget lang. At finde en kandidat som giver få eller ingen bivirkninger kan til tider være en stor udfordring for både læge og patient; jeg ved fra personlig erfaring at "billige alternativer" ikke altid er et populært emne med patienter, som derfor vil være tilbageholdende med at overveje et eventuelt skift.

Men når de essentielle komponenter i de to produkter er de samme, kan der være bemærkelsesværdige forskelle i hvorledes varemærker og generika virker?

Før vi går videre er det bedst at fortæller om hvor jeg selv står i forhold til dette emne; den fysiske virkning af varemærker og generiske produkter er de samme, og variationerne i virkningen har mere at gøre med patientens oplevelse end produktets egentlig effektivitet.

Det er dog stadig et interessant emne, som får megen opmærksomhed og diskuteres intensivt blandt patienter og sundhedsudbydere, så vi besluttede os for at kigge nærmere på det; og til at hjælpe os med dette, søgte vi hjælp hos MeaMedica.

MeaMedica er en hjemmeside hvor patienter fra hele Europa kan vurdere medicinen de bruger på en række punkter, herunder effektivitet, hvor ofte og hvor slemme deres bivirkninger er samt deres generellle tilfredshed. De har informationer om hundredvis af lægemidler, herunder varemærker og generika.

 

Hvilke lægemidler kiggede forskerne på?

Vi bad MeaMedica analyse vurderingerne af en række lægemidler som en behandler en række forskellige tilstande.

Vi tog et kig på:

 • Losec (varemærke) og Omeprazol (generika) mod halsbrand
 • Microgynon (varemærke) og Ethinyløstradiol/Levonorgestrel (generika), præventionsmidler
 • Imigran (varemærke) og Sumatriptan (generika) mod migræne
 • Zocor (varemærke) og Simvastatin (generika) mod forhøjet kolesterol

Der var ikke nok data på de følgende produkter til at foretage en ordentlig analyse, men vi tog alligevel et nærmere kig på den information vi kunne få:

 • Zovirax (varemærke) og Aciclovir (generika) mod herpes og forkølelsessår
 • Flagyl (varemærke) og Metronidazole (generika), et antibiotika

Patienter blev bedt om at vurdere deres medicin på fire punkter:

 • effektivitet
 • forekomsten af bivirkninger
 • alvorligheden af bivirkninger
 • samt generel tilfredshed

Her er hvad forskerne fandt:

Losec og Omeprazol vurderinger

 • Losec blev oftere vurderet som meget effektiv
 • Brugere rapporterede højere frekvens af bivirkninger for det generiske produkt
 • Brugere rapporterede oftere alvorlige bivirkninger for Omeprazol
 • Patienter var generelt mindre tilfredse ved brug af Omeprazol sammenlignet med Losec

Microgynon 30 og Ethinyløstradiol/Levonorgestrel vurderinger

(Forskerne bemærker at mens den primære funktion af præventionspiller er at forebygge graviditet, så gælder 1-5 skalaen stadig for effektivitet, da lægemidlet ligeledes kan bruges til at forebygge menstruationsrelaterede problemer, såsom kraftige eller irregulære menstruationer.)

 • Brugere rapporterede en højere incidens for bivirkninger ved brug af generika
 • Brugere meldte oftere om alvorlige bivirkninger ved generika
 • Brugere var oftere utilfredse med den generiske udgave

Imigran og Sumatriptan vurderinger

 • Lille forskel på de to på tværs af de forskellige måleenheder
 • Brugere vurderede at Sumatriptan oftere var effektivt
 • Men Imigran blev oftere angivet som værende meget effektivt

Zocor og Simvastatin vurderinger

 • Denne sammenligning repræsenterer den største forskel i vurderingerne af de undersøgte lægemidler
 • Generika blev vurderet til at ikke at have nogen virkning hos fem gange så mange brugere
 • Næsten halvdelen af brugerne rapporterede at de var meget utilfredse ved brug af generika, mens over halvdelen rapporterede at de var meget tilfredse ved brug af varemærket

Følgende sammenligninger fejlede en chi-squared test (en analyse til at vurdere om et datasæt kan bruges til at formulere et argument for eller imod en hypotese):

Zovirax og Aciclovir vurderinger

 • Med et forholdsvis lavt antal besvarelser, havde denne analyse for mange ugyldige resultater til at kunne bruges.
 • Den lille mængde data der var tilgængelig forslår gode niveauer af effektivitet for begge produkter, selvom varemærket fik mere favorable tilbagemeldinger

Flagyl og Metronidazol vurderinger

 • Denne sammenligning havde for mange værdier med 5 eller færre svar
 • Et stykke information som kan give os en ide om populariteten er at den generiske udgave har signifikant flere vurderinger (161 mod 9), og må derfor være langt mere anvendt end varemærket

Hvad fortæller resultaterne os?

Jeg må indrømme at jeg fandt forskellen på vurderingerne for varemærker og generika overraskende.

Som jeg nævnte tidligere, så er min holdning, sammen med David Kelly, vores apotekskonsulent, at den virkningsmæssige forskel mellem varemærkelægemidler og generiske lægemidler har mere med patientens opfattelse at gøre end den fysiske sammensætning af medicinen.

"Jeg er af den holdning at forskellen på varemærkede lægemidler og generiske lægemidler, som patienter måtte opleve, kan forbindes med den individuelle patients opfattelse, tro og oplevelserne med sundhedssystemet." fortæller David os.

"Patientens oplevelse af konsultationen hvor et bestemt produkt blev foreskrevet kan påvirke deres tro på effektiviteten af medicinen. Et lægemiddel vil oftere blive accepteret af patienten hvis konsultationen er positiv, for eksempel ved at lægen anerkender problemet og får den nødvendige opmærksomhed samt føler at de var en del af beslutningsprocessen. Hvis der senere skiftes mellem mærker eller forskellige generika kan det få patienten til at føle sig usikker."

"Derudover er patienter typisk mere modtagelige over for varemærket medicin, fordi de ved det har været på markedet længere end de generiske udgaver eller fordi pakningen får det til at se ud som om det er en bedre kvalitet. Farven på lægemidlet kan også give et følelsesmæssigt svar, som kan påvirke opfattelse af effektiviteten."

Man kan helt sikkert argumentere for at selvom den aktive ingrediens er den samme, så kan hjælpestofferne påvirke perifære virkninger, såsom absorbering og optagelse, men dette burde ikke manifestere sig i nogen målbare variationer, som David forklarer:

"Lægemidler går gennem grundige produktions- og testprocedurer og alle udgaver af medicinen skal være sammenlignenelige, med meget små marginer for faktorer såsom absorberingsrate i kroppen og hvor meget af medicinen der kommer i blodet. Det er derfor min forventning at alle udgaver af ethvert medicinsk produkt vil have lignende hvis ikke identiske terapeutiske effekter."

"Men," fortsætter David, "bivirkningerne taget i betragtning så er det muligt at fyldstoffer og farvestoffer (som kan variere fra en udgave til en anden) kan give en uønsket reaktion hos patienten og som kan være specifik for en bestemt udgave af lægemidlet."

Selv når vi tager dette i betragtning, ville jeg aldrig have forudset at forskellen på brugernes oplevelser ville være så store som tallene her foreslår.

En observation jeg ville gøre er at de to migrænebehandlinger, som typisk bruges ved behov, som modsvar på tidlige symptomer, også var behandlingerne med den mindste forskel. Langtidsbehandlingerne, specielt medicinen mod forhøjet kolesterol, havde mere modstridende vurderinger.

Er det et tegn på at patienter oftere har en negativ oplevelse med generisk medicin, når de bruger den over længere tid?

Eller er det et tegn på at patienter som anvender langtidsbehandlinger ved mere om deres receptpligtige lægemidler og derfor er mere skeptiske overfor generiske produkter?

For at diskutere resultater i dybden, talte vi med Pauline Bus, PhD, som har samlet dataen for os:

Blev du overrasket over resultater?

"Vi kontrollerer alle de vurderinger vi får, før de kommer online, så vi har en ret god ide om hvad den generelle holdning er. Så det er ikke en overraskelse for mig. Men generelt, fordi alle sundhedsarbejdere siger at generika er det samme som varemærkerne, forstår jeg godt hvorfor det overrasker så mange."

Hvis du skulle spekulere, hvorfor tror du der er så stor forskel på vurderingerne mellem varemærker og deres tilsvarende generika?

"Vi tror det kan skyldes forskelle i produktionsprocesserne; hvorvidt pillen har en belægning eller ej og hvilke hjælpestoffer der er blevet brugt. Der er meget frihed for producenterne her. Så længe bioækvivalensen er indenfor en hvis margin for en bestemt periode, så vurderes medicinen til at være den samme. Men de ydre værdier for den ramme kan have en stor indflydelse på hvordan den enkelte reagerer på lægemidlet.

En yderligere faktor kan være at den varemærkede udgave har været gennem meget research for at optimere medicinen og bruge de bedste hjælpestoffer, såsom belægning og så videre, for at opnå den ønskede virkning."

Ifølge din erfaring, er det så mere almindeligt for generisk medicin at score lavere end dets varemærkede modpart, når det er langtidsbehandling som skal tages hver dag?

"Når patienter som bruger varemærket medicin skal skifte til en generisk udgave, eller hvis de allerede bruger den generiske udgave og derefter modtager en anden udgave, så er det muligt at de vil opleve nogle forskelle. Vi tror dette oftest sker med langtidsbehandlinger. Kortere behandlinger skiftes sjældnere, så de vil kun opleve den de får udleveret, enten varemærket eller generika.

Når du nu stiller dette spørgsmål, går det op for mig at alle medikamenterne i dette studie skal bruges over længere tid. Så jeg har taget et kig på nogle korttidsbehandlinger (såsom Nitrofurantoin og Furabid), som ser ud til være lige gode.

Derudover så undersøgte vi ikke dataen for mulige skift af medicin, så vi kan ikke rigtig sige noget om hvorvidt det har en indflydelse. Men, med andre lægemidler, som ikke kom med i denne artikel, får vi positive tilbagemeldinger fra folk som har skiftet fra varemærke til generika; enten er det mere effektivt eller de har færre bivirkninger. Så det kan gå begge veje."

Vurderingerne i denne analyse er fra patienter som på forhånd vidste om deres medicin var varemærke eller ej; så man kan argumentere for at patientens opfattelser af disse og generika kan spille en rolle i forhold til deres score. I en blindtest, med sammenligning af varemærker og generika, hvor patienter ikke kender forskellen, tror du så resultatet ville have været anderledes?

"Vores oplevelse er at folk sagtens kan se bort fra dette. De vil blot dele deres oplevelse, ikke kun fordi de ønsker at være negative om deres (generiske) medicin. Derudover har det hollandske bivirkningscenter (Lareb) lavet undersøgelser om patienters indberetninger af bivirkninger sammenlignet med læger. Resultatet var at kvaliteten af behandlingen var den samme, men at der blev brugt forskellige ord. Derfor ved vi med stor sikkerhed at patienter ved hvordan de skal vurdere medicin og deres mulige bivirkninger."

Hvad der er specielt interessant at notere sig er den omvendte trend som Pauline nævner; at i visse tilfælde som ikke er med i vores analyse, vil flere patienter fortælle om positive oplevelser ved brug af generika frem for varemærket. Derfor vil bredere undersøgelser, herunder flere andre produkter fra MeaMedicas database, som måske vil fortælle en væsentlig anderledes historie end den vi her har præsenteret.

Men, jeg vil gerne holde fast ved at en stor andel af patienter har en antagelse at varemærket medicin er bedre end generika, hvilket giver et niveau af fordomme, som vil vise sig i enhver sammenligning af lægemidlerne der bliver brugt.

For at være en sand analyse af de funktionelle forskelle på lægemidlerne, er det min holdning at en sådan sammenligning skal være dobbelt-blindet randomiseret kontrolleret forsøg og involvere flere deltagere.